Hải Phòng: Đầu tư hệ thống xử lý nước thải y tế cho các Bệnh viện, Trung tâm Y tế

Xã hội - Ngày đăng : 11:28, 23/08/2018

(TN&MT) - UBND TP Hải Phòng vừa đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng Hệ thống xử lý nước thải y tế cho các Bệnh viện, Trung tâm Y tế chưa có hệ thống xử lý nước thải y tế trên địa bàn.
HP Hệ thống xử lý nước thải bệnh viện doc
Hệ thống xử lý nước thải bệnh viện.
 

Cụ thể, UBND TP Hải Phòng quyết định giai đoạn 2019-2020, thành phố sẽ đầu tư Hệ thống xử lý nước thải y tế cho 5 đơn vị y tế, gồm Bệnh viện đa khoa quận Lê Chân, Bệnh viện đa khoa quận Hồng Bàng, Bệnh viện đa khoa quận Hải An, Bệnh viện đa khoa quận Đồ Sơn, Trung tâm Y tế quận Kiến An.

Giai đoạn sau năm 2020, thành phố sẽ tiếp tục đầu tư Hệ thống xử lý nước thải y tế cho 5 đơn vị y tế còn lại bao gồm Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện đa khoa Đôn Lương (huyện Cát Hải), Trung tâm Y tế quận Dương Kinh, Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vĩ.

Để triển khai thực hiện, Sở Y tế lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với 5 đơn vị y tế thuộc giai đoạn 2019-2020 và trình duyệt theo quy định. Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư theo đề nghị của Sở Y tế, đề xuất báo cáo UBND thành phố.