Cần Thơ: Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Xã hội - Ngày đăng : 21:31, 05/04/2018

(TN&MT) - Ngày 5/4/2018, Công an TP. Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị triển khai dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn TP. Cần Thơ.

 

(TN&MT) - Ngày 5/4/2018, Công an TP. Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị triển khai dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn TP. Cần Thơ.

 

chú thích ảnh một góc TP Cần Thơ


Theo đó, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là tập hợp thông tin cơ bản về công dân do Bộ Công an xây dựng và quản lý được xây dựng thống nhất trên toàn quốc để dùng chung cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm cung cấp chính xác, kịp thời thông tin cơ bản về dân cư phục vụ công tác quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu chính đáng của công dân.

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư còn nhằm tra cứu thông tin về công dân khi giải quyết thủ tục hành chính, thay thế cho việc phải xuất trình hoặc nộp bản sao có chứng thực các giấy tờ công dân…Đối tượng thu thập thông tin trong việc triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn Cần Thơ được thực hiện đối với công dân từ 14 tuổi đăng ký thường trú tại TP. Cần Thơ; công dân từ đủ 14 tuổi trở lên trước đây chưa thu thập và nhập liệu vào hệ thống thông tin quản lý nhân - hộ khẩu TP. Cần Thơ; công dân từ địa phương khác mới chuyển đến đăng ký thường trú tại TP. Cần Thơ trong thời gian triển khai thu thập thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư...

Để việc triển khai dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn TP. Cần Thơ đạt kết quả,  ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ đề nghị các sở, ngành và UBND các quận, huyện thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi Sở, ban, ngành địa phương quản lý. Bên cạnh đó, "Các Sở, ngành quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác thu thập, cập nhật thông tin dân cư; tập trung nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư..."- Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, Võ Thành Thống nhấn mạnh.