Hà Nội thành lập Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới

Xã hội - Ngày đăng : 22:26, 27/02/2018

(TN&MT) - Đoàn thẩm định có nhiệm vụ tiến hành thẩm định mức độ đạt từng tiêu chí nông thôn mới của từng xã thuộc các huyện, thị xã; thẩm tra mức độ đạt các...
(TN&MT) - Đoàn thẩm định có nhiệm vụ tiến hành thẩm định mức độ đạt từng tiêu chí nông thôn mới của từng xã thuộc các huyện, thị xã; thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới, kết quả thị xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn TP. Hà Nội.

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 893/QĐ-UBND thành lập Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới, thẩm tra huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới TP Hà Nội.

Theo quyết định, ông Lê Thiết Cương, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố là Trưởng đoàn. Phó trưởng Đoàn là bà Hoàng Thị Huyền, Phó Chánh Văn phòng Chuyên trách Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố. Ngoài ra, còn có các thành viên đại diện sở, ngành thành phố.
Hà Nội thành lập Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới
Hà Nội thành lập Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Đoàn thẩm định địa phương đạt chuẩn nông thôn mới sẽ tiến hành thẩm định mức độ đạt từng tiêu chí nông thôn mới của từng xã thuộc các huyện, thị xã; thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới, kết quả thị xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố.

Trưởng Đoàn thẩm định địa phương đạt chuẩn nông thôn mới có trách nhiệm: Báo cáo Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết quả thẩm định hồ sơ và mức độ đạt từng tiêu chí nông thôn mới cho từng xã của từng huyện để tổng hợp, đề xuất UBND thành phố xem xét, chỉ đạo giao Hội đồng thẩm định tổ chức họp, thảo luận, bỏ phiếu xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn theo quy định.    

Báo cáo Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới, kết quả thị xã xây dựng nông thôn mới của từng huyện, thị xã để tổng hợp, đề xuất báo cáo UBND thành phố xem xét, tổ chức họp thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận theo quy định.

Thành viên Đoàn thẩm định địa phương đạt chuẩn nông thôn mới tham mưu lãnh đạo đơn vị văn bản đánh giá, xác nhận mức độ đạt các tiêu chí được giao phụ trách, gửi Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố tổng hợp.