TP. Hưng Yên: Giải toả, tháo dỡ 2051 công trình vi phạm

Xã hội - Ngày đăng : 00:00, 17/08/2017

(TN&MT)- Trên địa bàn Thành phố Hưng Yên có 2.058 trường hợp vi phạm, trong đó có 74 trường hợp xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp; 1.969 trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông; 9 trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi; 6 trường hợp vi phạm bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng trái phép.

Thực hiện Kế hoạch số 93a/KH–UBND ngày 31.3.2017 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp; vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi và hoạt động bến bãi, khai thác cát trái phép; thành phố Hưng Yên đã chỉ đạo các ngành, địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ vi phạm tự tháo dỡ và ra quân xử lý. 

Công trình xây dựng trên đất 03 được phường Lam Sơn xử lý triệt để.
Công trình xây dựng trên đất 03 được phường Lam Sơn xử lý triệt để.

Đến nay, thành phố đã giải tỏa, tháo dỡ được 2051/2.058 trường hợp vi phạm, đạt 99% kế hoạch, trong đó 100% các trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi đã được tháo dỡ, giải tỏa xong.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo thành phố thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý những vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai tại địa phương; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật nếu để phát sinh tình trạng tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, giao, cho thuê, thầu đất trái quy định, bán đất, cấp đất, lấn chiếm đất hành lang các công trình giao thông, thủy lợi, xây dựng nhà ở, công trình trái phép trên đất nông nghiệp.

                                                                                            Trần Tuấn