Hải Phòng: Hội thảo nâng cao chất lượng truyền thông phát triển nghề công tác xã hội

Xã hội - Ngày đăng : 00:00, 22/05/2014

(TN&MT) - Đã có đông đảo đại diện các bộ, ngành liên quan, tổ chức Unicef Việt Nam và các cơ quan báo chí trong nước dự hội thảo.
   
(TN&MT) - Ngày 21-5, tại khu du lịch Đồ Sơn (Hỉa Phòng), Tạp chí Lao động và Xã hội phối hợp với Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội) phối hợp tổ chức được khai mạc cuộc hội thảo để nâng cao chất lượng công tác truyền thông khi thực hiện Đề án “Phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020” (Đề án 32) và Đề án “Trợ giúp xã hội và Phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm lý dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011-2020” (Đề án 1215).
   
   
  Tại hội thảo, đại diện các bộ, ngành, tổ chức và cơ quan báo chí đã trao đổi, cung cấp nhiều thông tin, kiến thức cơ bản, các phương pháp truyền thông hiệu quả về phát triển nghề công tác xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm lý; những khó khăn trong tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về vấn đề này; những mô hình chăm sóc sức khoẻ tâm thần dự vào cộng đồng và kinh nghiệm của một số Trung tâm Công tác xã hội tại các tỉnh: Quảng Ninh, Thanh Hoá, Vĩnh Phúc...
   
   Đề án 32 và Đề án 1215 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đề án là cụ thể hoá quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng hệ thống an sinh xã hội tiên tiến, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp vào năm 2020...
   
  Những năm qua, việc thực hiện Đề án 32 và Đề án 1215 đã được Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội cùng các bộ, ngành có liên qua triển khai thực hiện với việc xây dựng, ban hành hệ thống văn bản, quy phạm pháp luật về công tác xã hội, khuôn khổ pháp lý trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm lý; củng cố, phát triển mạng lưới các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội tại 32 tỉnh, thành phố với 778 cán bộ, nhân viên và 8.784 cộng tác viên; 26 trung tâm bảo trợ xã hội được tổ chức lại theo hướng chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần; nâng cấp, mở rộng trung tâm chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm lý tại 11 tỉnh, thành phố; xây dựng mới hai trung tâm tại Thanh Hoá và Bắc Giang... Hiện có 10 nghìn người tâm thần, người rối nhiễu tâm lý đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại các trung tâm này.
   
  Nhân dịp này, các đại biểu dự hội thảo đi tham quan thực tế tại Trung tâm Công tác bảo trợ xã hội trẻ em Hải Phòng và nhiều hoạt động bổ ích khác.
   
  Tin & ảnh: Hà Thúy