Quảng Nam: Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Sức khỏe - Ngày đăng : 17:29, 07/05/2019

(TN&MT) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa có công văn số 2395/UBND-KTN yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị, cá nhân có liên quan tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi.
Tỉnh Quảng Nam yêu cầu các đơn vị duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của các chốt kiểm dịch tạm thời đã thành lập
Tỉnh Quảng Nam yêu cầu các đơn vị duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của các chốt kiểm dịch tạm thời đã thành lập

Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 06/3/2019 về việc triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống, khống chế dịch bệnh ở lợn trên địa bàn tỉnh, Công văn số 1623/UBND-KTN ngày 27/3/2019 về việc tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP.

Sở Nông nghiệp và PTNT chủ động cập nhật các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi để thông tin, hướng dẫn các địa phương thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn. Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức tốt tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng trên phạm vi toàn tỉnh, nhất là tại các khu vực có nguy cơ cao như khu vực chăn nuôi, điểm giết mổ, chợ buôn bán lợn và các sản phẩm của lợn,…

Đồng thời, phối hợp với các ngành chức năng, địa phương liên quan duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của các chốt kiểm dịch tạm thời đã thành lập; tăng cường kiểm soát các hoạt động buôn bán, lưu thông, vận chuyển lợn và các sản phẩm của lợn ra vào địa bàn tỉnh nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo quy định đối với các trường hợp buôn bán, vận chuyển lợn và các sản phẩm của lợn mắc bệnh, không rõ nguồn gốc, không để dịch bệnh lây lan vào địa bàn tỉnh. Thường xuyên theo dõi tình hình diễn biến dịch bệnh và tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP tại các địa phương để kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh trong công tác phòng, chống dịch; tổng hợp, báo cáo hằng tuần cho UBND tỉnh (trước 15h00 Thứ Sáu) để theo dõi, chỉ đạo.

Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 36/QĐ-BCĐ ngày 26/3/2019 của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật tỉnh Quảng Nam.