Quảng Nam: Hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước trẻ em

Sức khỏe - Ngày đăng : 11:11, 19/04/2019

(TN&MT) - UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn số 2076/UBND-KGVX ngày 18/4, chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ em.
Tỉnh Quảng Nam đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khảo sát, xây dựng Đề án phổ cập bơi cho học sinh trong trường học
Tỉnh Quảng Nam đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khảo sát, xây dựng Đề án phổ cập bơi cho học sinh trong trường học

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh, trẻ em. Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về phòng, chống đuối nước trẻ em. Tuyên truyền, vận động gia đình thường xuyên quan tâm, giám sát trẻ em, đặc biệt trong mùa mưa bão; chủ động đưa trẻ em đi học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước; phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước trẻ em cho người dân và trẻ em.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành trong phòng, chống đuối nước trẻ em; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình Ngôi nhà an toàn, Trường học an toàn và Cộng đồng an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em nhằm loại bỏ các nguy cơ đuối nước trẻ em.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khảo sát, xây dựng Đề án phổ cập bơi cho học sinh trong trường học, báo cáo UBND tỉnh; đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

Sở Giao thông vận tải kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn giao thông đường thủy; rà soát, phát hiện kịp thời các khu vực thường xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước dể có biện pháp chủ động phòng ngừa, đảm bảo an toàn cho trẻ em như làm rào chắn, biển cảnh báo tại các ao, hồ, sông, suối, các khu vực nước sâu, nguy hiểm.