Huế: Đầu tư hàng chục tỷ đồng cung cấp nước sạch cho người dân

Sức khỏe - Ngày đăng : 17:16, 04/07/2018

(TN&MT) - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phê duyệt chủ trương đầu tư nhà máy nước Thượng Long, công suất 2.000m3/ngđ và mạng lưới cấp nước sạch cho các xã Thượng Long, Thượng Quảng, Hương Giang (huyện Nam Đông).
Người dân ở nhiều địa phương tại Thừa Thiên Huế thiếu nước sạch, phải dùng nước sông, suối để sinh hoạt
Người dân ở nhiều địa phương tại Thừa Thiên Huế thiếu nước sạch, phải dùng nước sông, suối để sinh hoạt

Theo đó, dự án do Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 51,9 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư từ vốn ngân sách tỉnh 42.195 triệu đồng và 9.705 triệu đồng vốn của Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Quy mô đầu tư gồm: Xây dựng đập dâng nước Khe A Kì cao trình +155m và lắp đặt tuyến ống dẫn nước dài khoảng 2.500m; Xây dựng khu xử lý nước sạch công suất 2.000m3/ngđ, cao trình +140m; Xây dựng nhà điều hành, phần điện nhà điều hành, bể tự hoại và lắp đặt mới khoảng 2.400 đồng hồ nước.

Mục tiêu đầu tư dự án là xây dựng hệ thống cấp nước bền vững, đảm bảo cung cấp nước sạch và an toàn cho 95% dân số khu vực các xã (Thượng Long, Thượng Quảng, Hương Giang) của huyện Nam Đông, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội địa phương. Thời gian thực hiện dự án 3 năm (2018 - 2020).

Gần 18 tỷ đồng mở rộng mạng lưới cấp nước sạch xã Lộc Bình

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng vừa phê duyệt chủ trương đầu tư nâng cấp mở rộng mạng lưới cấp nước sạch xã Lộc Bình (huyện Phú Lộc) với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng gần 18 tỷ đồng. Chủ đầu tư thực hiện dự án là Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế.

Quy mô đầu tư gồm lắp đặt mới tuyến ống dẫn nước với tổng chiều dài khoảng 11.555m và lắp đặt, cải tạo, thay thế khoảng 400 đồng hồ nước.

Nguồn vốn đầu tư từ vốn ngân sách tỉnh 16.050 triệu đồng và 1.606 triệu đồng vốn của Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế. Thời gian thực hiện dự án 2018 - 2020.

Mục tiêu của dự án là xây dựng hệ thống cấp nước bền vững, hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu vực, đảm bảo cung cấp nước sạch, an toàn cho 90% dân số khu vực xã Lộc Bình, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội địa phương...