Lào Cai: Sẽ di dời 380 hộ dân khỏi vùng thiên tai nguy hiểm trong năm 2018

Sức khỏe - Ngày đăng : 09:51, 13/01/2018

(TN&MT) - Mục tiêu này được đưa ra tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2018 của Sở Nông nghiệp và phát triền nông thôn tỉnh Lào Cai tổ chức chiều ngày 12/1.
Quang cảnh của hội nghị
Quang cảnh của hội nghị

Tiếp tục chương trình bố trí dân cư các vùng thiên tai nguy hiểm, ngành nông nghiệp Lào Cai dự kiến kế hoạch bố trí ổn định dân cư năm 2018 là 380 hộ dân, kinh phí dự toán thực hiện là 7.122 triệu đồng. Trong đó, dự kiến có 312 hộ dân được sắp xếp tập trung, xen ghép; 68 hộ được sắp xếp theo hình thức ổn định tại chỗ.

Bên cạnh đó, năm 2017, với sự chủ động và cố gắng, ngành nông nghiệp Lào Cai đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, qua đó đưa tốc độ tăng trưởng giá trị SXNN bình quân đạt 6,06%/năm.

Trong đó nổi bật là sản lượng thịt hơi các loại tăng 18% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2017 đạt trên 305 nghìn tấn, tăng gần 9 nghìn tấn so với cùng kỳ. Mô hình cánh đồng một giống tiếp tục được duy trì và mở rộng với diện tích là 8.558 ha, tăng 145% so với năm trước. Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tăng nhanh, đạt trên 1.200 ha; trong đó chủ yếu là rau, hoa, cây dược liệu, cây ăn quả ôn đới và chè.

Về chăn nuôi, được phát triển theo hướng hàng hóa với tổng đàn gia súc, gia cầm toàn tỉnh đạt 4,5 triệu con, sản lượng thịt hơi suất chuồng đạt 59.823 tấn.

Lào Cai là một trong những tỉnh làm tốt công tác trồng và bảo vệ rừng
Lào Cai là một trong những tỉnh làm tốt công tác trồng và bảo vệ rừng

Đáng mừng trong năm 2017 toàn tỉnh Lào Cai đã trồng mới thêm được 8.450 ha rừng các lợi. Giao khoán và bảo vệ được 174.359 ha rừng, đạt 100% kế hoạch đề ra; tỷ lệ che phủ rừng chung toàn tỉnh đạt 54,2%. Có thêm 7 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới, nông tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 35/143 xã.

Các mặt công tác còn lại như, quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; phát triển các mô hình sản xuất; ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất ... đều có kết quả khả quan.

Năm 2018, ngành nông nghiệp Lào Cai đặt mục tiêu đưa tốc độ tăng trưởng giá trị SXNN đạt từ 6% trở lên. Tổng giá trị SXNN đạt trên 6.500 tỷ đồng. Nâng giá trị canh tác lên 69 triệu đồng/ha. Tăng sản lượng lương thực có hạt đạt 312 nghìn tấn. Tiếp tục duy trì và mở rộng thêm các diện tích SXNN ứng dụng công nghệ cao tại các huyện. Bảo vệ và trồng mới các diện tích rừng, nâng độ che phủ rừng lên 54,9%.

Phấn đấu đầu tư để có thêm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Đồng thời, tích cực vào cuộc giải quyết các tồn tại, hạn chế như các vấn đề liên kết sản xuất, kết cấu hạ tầng, tiến độ sắp xếp dân cư vùng thiên tai…