Gia Lai: Yêu cầu kiểm tra phản ánh của Báo TN&MT về khai thác đá

Bạn đọc - Pháp luật - Ngày đăng : 13:05, 18/01/2019

(TN&MT) - Sau khi Báo điện tử TN&MT có bài viết: “DNTN Duy Nhất có khai thác đá ngoài phạm vi cho phép?”, Sở TN&MT Gia Lai đã có văn bản đề nghị UBND huyện Chư Pưh (Gia Lai) kiểm tra, xử lý theo phản ánh Báo nêu.
DA
Hiện trạng khu vực khai thác đá của DNTN Duy Nhất

Theo đó, Sở TN&MT Gia Lai yêu cầu UBND huyện Chư Pưh chỉ đạo phòng, ban có chức năng của huyện Chư Pưh kiểm tra, xác minh các nội dung theo phản ánh của Báo điện tử TN&MT về việc DNTN Duy Nhất khai thác đá xây dựng có dấu hiệu ngoài phạm vi cho phép.

Ngoài ra, Sở TN&MT Gia Lai yêu cầu huyện Chư Pưh cần tăng cường công tác thanh, kiểm tra, kịp thời phát hiện và ngăn chặn việc khai thác khoáng sản ngoài diện tích được UBND tỉnh Gia Lai cấp phép (nếu có) đối với các đơn vị đã được UBND tỉnh cấp phép trên địa bàn huyện.

Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật về khoáng sản. Sở TN&MT Gia Lai đề nghị UBND huyện Chư Pưh kiểm tra, xử lý, báo cáo về Sở trước ngày 21/01/2019 để báo cáo UBND tỉnh Gia Lai.