Hồi âm bài Hà Trung (Thanh Hóa): Sử dụng đất đắp đê không đúng vị trí, chủ đầu tư tắc trách hay làm ngơ?

Bạn đọc - Pháp luật - Ngày đăng : 08:53, 27/04/2018

(TN&MT) - Ngày 25/04/2018, Báo TN&MT điện tử có bài: Hà Trung (Thanh Hóa): Sử dụng đất đắp đê không đúng vị trí, chủ đầu tư tắc trách hay làm ngơ? Sau khi báo ra, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đi kiểm tra thực địa.  

Ngay sau khi Báo nêu, ngày 26/4/2018,Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Sở NN&PTNT– Chủ đầu tư) đã thành lập Đoàn kiểm tra do ông Nguyễn Văn Nam– Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn làm trưởng đoàn đã trực tiếp kiểm tra thực địa tại công trình xử lý khẩn cấp đê hữu sông Hoạt, xã Hà Lai, huyện Hà Trung.
 

Chủ đầu tư sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ, tránh tình trạng lấy đất đắp đê không đúng vị trí.
Chủ đầu tư sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ, tránh tình trạng lấy đất đắp đê không đúng vị trí.

Biên bản kiểm tra nêu: Tại thời điểm kiểm tra, nhà thầu đã thi công từ cọc 55 đến cọc 72 và đắp từ cao trình +3,2 đến cao trình 3,8m. Thân đê được đắp thành từng lớp đất theo đúng quy trình. Các lớp đất đều được lập biên bản lấy mẫu và thí nghiệm đảm bảo độ chặt theo thiết kế, có xác nhận của các đơn vị thí nghiệm, nhà thầu thi công, tư vấn giám sát mới cho nhà thầu tiếp tục thi công lớp tiếp theo.
 

Đất nhà thầu sử dụng đắp tại công trình là đất lấy tại mỏ đất Hà Tân. Chất lượng vật liệu đất đắp đảm bảo yêu cầu thiết kế (theo thí nghiệm vật liệu đất đắp tại mỏ đất Hà Tân).
 

Biên bản kiểm tra thực địa của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Biên bản kiểm tra thực địa của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Còn việc lấy đất đắp ở Hà Lai như Báo Tài nguyên & Môi trường phản ánh là nhà thầu sử dụng đắp đoạn kênh gần đê sông Hoạt để làm điểm quay đầu xe và không sử dụng cho việc đắp cho công trình xử lý khẩn cấp đê sông Hoạt.
 

Đoàn kiểm tra cảm ơn Báo TN&MT đã có bài phản ánh, để đại diện chủ đầu tư tăng cường công tác giám sát, tránh tình trạng lấy đất không đúng vị trí đã được quy định.
 

Báo Tài nguyên & Môi trường hoan nghênh tinh thần tiếp thu và xử lý kịp thời của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn.