Vụ Chủ tịch xã Ninh Nhất bị tố nhận nhiều lô đất TĐC trái quy định: Anh trai Chủ tịch xã “ẵm” một lô

Tiếng dân - Ngày đăng : 19:54, 29/05/2019

(TN&MT) – Như Báo Tài nguyên và Môi trường đã thông tin ông Nguyễn Như Bằng Chủ tịch UBND xã Ninh Nhất bị tố không thuộc diện tái định cư (TĐC) theo quy định, diện tích bị thu hồi chỉ 210 m2 đất ao nhưng vẫn được nhận 2 lô đất TĐC của dự án đền bù, GPMB đường ĐT 477. Cũng liên quan đến vấn đề này, anh trai Chủ tịch UBND xã Ninh Nhất cũng “ẵm” trọn 1 lô TĐC dù cũng không thuộc đối tượng được TĐC.
Anh 1
Lô TĐC A7 có diện tích 154 m2 được cấp cho anh trai Chủ tịch xã Ninh Nhất khi chỉ bị thu hồi 32,5 m2 đất ở và 90,2 m2 đất ao.

Ông Mạc Vương Thơ cùng nhiều hộ dân tại thôn Bình Khê, xã Ninh Nhất bức xúc phản ánh: Hộ ông Nguyễn Như Sản anh trai ông Nguyễn Như Bằng Chủ tịch UBND xã Ninh Nhất không thuộc diện được nhận đất tại khu TĐC khi thực hiện dự án đường ĐT 477, thế nhưng vẫn có một lô tại đây.

Theo Thông báo số 609/TB – UBND ngày 14/05/2019 của UBND TP. Ninh Bình thì: Gia đình ông Nguyễn Như Sản sử dụng thửa đất có nguồn gốc từ trước năm 1980. Ngày 14/04/2008, UBND TP. Ninh Bình cấp GCNQSD đất số AM 378834 có diện tích 945 m2 (trong đó đất ở 514,3 m2, đất vườn 240,8 m2, đất ao 189,9 m2) thuộc thửa đất số 20, tờ bản đồ số 16, bản đồ địa chính xã Ninh Nhất lập năm 2006, mang tên ông Nguyễn Như Sản, vợ là bà Nguyễn Thị Nhân.

IMG 8668
Thông báo của UBND TP Ninh Bình về lô đất TĐC của ông Sản.

Cũng theo thông báo này thì: Ngày 16/11/2009 UBND TP. Ninh Bình đã ban hành Quyết định số 2499/QĐ – UBND về việc thu hồi đất để bồi thường GPMB thực hiện quy hoạch xây dựng đường ĐT 477 tại xã Ninh Nhất. Hộ ông Nguyễn Như Sản bị ảnh hưởng GPMB với tổng diện tích là 122,7 m2 (trong đó đất ao 90,2 m2, đất ở 32,5 m2) vị trí thuộc thửa đất số 20, tờ bản đồ số 16, bản đồ địa chính xã Ninh Nhất lập năm 2006.

Tuy nhiên, UBND TP. Ninh Bình lại cho rằng: Căn cứ Luật Đất đai năm 2003 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định việc xác định diện tích đất ở đối với trường hợp có vườn ao và Nghị định 181/2004/NĐ – CP ngày 29/10/2004 về thi hành Luật Đất đai; Trên cơ sở các quy định về giao đất TĐC tại Điểm b, Khoản 5, Phần IV (không nêu rõ Nghị định, Thông tư hay quy định nào – PV), Thông báo số 237/TB – UBND ngày 21/08/2012 của UBND TP. Ninh Bình thông báo về chính sách bồi thường, hỗ trợ GPMB và giao đất TĐC cho các hộ gia đình thuộc phạm vi GPMB xây dựng tuyến đường ĐT 477 đoạn qua xã Ninh Nhất: “Hộ gia đình có diện tích đất ở hợp pháp được bồi thường từ 80 m2 đến dưới 200 m2 thì được giao 1 lô tái định cư”. Ngày 28/01/2010, UBND TP. Ninh Bình ban hành Quyết định số 186/QĐ – UBND về việc phê duyệt phương án giao đất TĐC cho gia đình ông Nguyễn Như Sản lô số A7 với diện tích lô đất theo quy hoạch là 154 m2 tại khu TĐC Ninh Nhất.

Điều lạ lùng là diện tích đất ở của hộ ông Nguyễn Như Sản bị thu hồi chỉ là 32,5 m2 và 90,2 m2 đất ao thế nhưng nhờ sự “phù phép” tài tình của chính quyền địa phương diện tích đất ao này lại được coi là đất ở hợp pháp?

Trong khi đó diện tích đất ở của hộ anh trai Chủ tịch UBND xã Ninh Nhất này là 514,3 m2, tức là diện tích đất ở bị thu hồi chỉ là 6,3%, phần rất lớn diện tích đất ở còn lại đến nay hộ ông Nguyễn Như Sản đã xây nhà và đang sinh sống bình thường. Còn lô TĐC con trai ông Sản đã xây nhà và ở đây.

Nếu chiếu theo Nghị định số 69/2009/NĐ – CP ngày 13/08/2009 về Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Chính phủ; Thông tư số 14/2009/TT – BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất (áp dụng cho thời điểm GPMB, đền bù xây dựng đường ĐT 477) thì rõ ràng hộ ông Nguyễn Như Sản cùng “chung cảnh ngộ” với em trai mình là ông Nguyễn Như Bằng Chủ tịch UBND xã Ninh Nhất là không thuộc đối tượng TĐC theo quy định nhưng vẫn ung dung được nhận đất tại khu TĐC.

Chỉ tính riêng 2 anh em nhà ông Nguyễn Như Bằng Chủ tịch UBND xã Ninh Nhất thì đã nhận đến 3 lô đất tại khu TĐC của dự án đường ĐT 477.

Đối với tỉnh Ninh Bình, thời điểm đó có Quyết định số 27/2009/QĐ – UBND ngày 16/10/2009 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành quy định chính sách bồi thường,hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (có hiệu lực đến ngày 29/09/2014 – PV). Tại Điều 15 của Quyết định này quy định rõ “Bố trí tái định cư và điều kiện được bố trí tái định cư thực hiện theo quy định tại Điều 18, Điều 19 của Thông tư số 14/2009/TT – BTNMT. Đối với các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất ở mà không có chỗ ở nào khác thì được giao đất tái định cư…”

 

Báo Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này.