TP. Điện Biên Phủ: Tại sao chậm cấp sổ đỏ cho dân?

Tiếng dân - Ngày đăng : 17:11, 26/04/2019

(TN&MT) – Ngày 18/4, Báo Tài nguyên và Môi trường nhận được đơn tố cáo của ông Nguyễn Trung Thành, trú tại tổ 16, phường Thanh Bình, TP. Điện Biên Phủ. Theo đó, ông Thành tố cáo ông Nguyễn Đình Hiệp, Quyền trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Điện Biên phủ vì đã nhũng nhiễu, gây cản trở trong quá trình cấp sổ đỏ cho gia đình ông.

Diện tích trả lại “chênh” hiện trạng sử dụng đất

Theo đơn tố cáo, ông Nguyễn Trung Thành cho biết: Ngày 8/11/2004, UBND tỉnh Điện Biên đã ra Quyết định số 1314/QĐ-UB để thu hồi đất của một số hộ dân tại phường Thanh Bình, TP. Điện Biên Phủ, để thực hiện Dự án san đắp, cải tạo mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng bố trí dân cư.

Khu đât của ông Nguyễn Trung Thành tại tổ 16, phường Thanh Bình, TP. Điện Biên Phủ
Khu đât của ông Nguyễn Trung Thành tại tổ 16, phường Thanh Bình, TP. Điện Biên Phủ.


Đến ngày 10/6/2009, UBND TP. Điện Biên Phủ tiếp tục có Quyết định số 720/QĐ-UBND thu hồi đất của gia đình ông thuộc 2 thửa đất số 18 +19, tờ bản đồ số 01, trích đo địa chính khu đất ngày 12/12/2008 tại tổ dân phố 16, phường Thanh Bình, TP. Điện Biên Phủ với diện tích 1.734,2m2 để cải tạo mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo ra quỹ đất bố trí dân cư.

Tuy nhiên, Dự án cải tạo mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo ra quỹ đất bố trí dân cư đã không thể thực hiện do không thực hiện được việc giải phóng mặt bằng và đã hoàn trả lại diện tích cho người dân quản lý.

Ngày 25/8/2017, UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quyết định số 743/QĐ-UBND về việc hủy bỏ một phần hiệu lực Quyết định số 2264/QĐ-UBND ngày 11/12/2003 UBND tỉnh Lai Châu (cũ) và Quyết định số 1314/QĐ-UB ngày 8/11/2004 của UBND tỉnh Điện Biên. Theo đó, hủy bỏ thu hồi đất của gia đình ông Nguyễn Trung Thành và bà Trần Thị Tuyên với diện tích 1.374,4m2 tại thửa đất số 111, tờ bản đồ số 5 đã cấp theo Quyết định số 1314/QĐ-UB ngày 8/11/2004 của UBND tỉnh.

Xét đề nghị của phòng TN&MT TP. Điện Biên Phủ, thực hiện Quyết định số 743/QĐ-UBND của UBND tỉnh Điện Biên, đến ngày 31/10/2017, UBND TP. Điện Biên Phủ lại ra Quyết định số 1549/QĐ-UBND, điều chỉnh không thu hồi đất của gia đình ông Nguyễn Trung Thành chỉ với diện tích 1.134,7m2.

Trong 3 Quyết đinh (gồm 1 Quyết định thu hồi và 2 Quyết định điều chỉnh, hủy bỏ thu hồi) liên quan đến đất của ông Nguyễn Trung Thành thì mỗi quyết định lại có diện tích khác nhau. Quyết định thu hồi thì nhiều trong khi quyết định điều chỉnh không thu hồi, trả lại đất lại không đủ diện tích đã thu hồi trước đó.

ông Nguyễn Trung Thành bức xúc vì không được cấp sổ đỏ
ông Nguyễn Trung Thành bức xúc vì không được cấp sổ đỏ


PV Báo Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tìm hiểu thông tin, trích đo thửa đất của gia đình ông Nguyễn Trung Thành tại phường Thanh Bình, TP. Điện Biên Phủ thì được bà Trần Thị Thủy, cán bộ địa chính phường Thanh Bình cho biết: Thửa đất ông Thành đang sử dụng là thửa số 134, tờ bản đồ số 5, trích đo ngày 23/2/2018 có diện tích là 1.743,3m2.

Tại phiếu xác nhận kết quả đo hiện trạng thửa đất do Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Điện Biên đo đạc ngày 22/2/2018 cũng cho thấy thửa đất của ông Nguyễn Trung Thành có diện tích là 1.743,3m2. Trong đó, 1209,4m2 nằm ngoài quy hoạch đường và 533,9m2 nằm trong quy hoạch đường (ông Thành đã hiến làm đường). Cùng với đó, diện tích đất này được các hộ gia đình giáp ranh ký xác nhận đất không tranh chấp.

Như vậy, so với hiện trạng sử dụng đất và trích lục bản đồ mới nhất thì diện tích đất của gia đình ông Nguyễn Trung Thành gần trùng khớp với diện tích mà UBND tỉnh Điện Biên đã thu hồi trước đó (chỉ chênh hơn 9m2). Trong khi đó, diện tích hủy bỏ thu hồi để trả lại cho gia đình ông Thành giảm xuống hơn 600m2. Câu hỏi đặt ra là trong khi dự án không thực hiện được, việc thu hồi đất bị hủy bỏ thì diện tích mà UBND TP. Điện Biên Phủ “chưa trả” cho ông Thành đang nằm ở đâu và được sử dụng vào mục đích gì?

Có hay không việc nhũng nhiễu trong cấp sổ đỏ?

Ông Nguyễn Trung Thành bức xúc: Đã hơn 1 năm nay, tôi có đăng ký để được cấp sổ đỏ diện tích đất của gia đình nhưng đến nay vẫn chưa làm được. Rất nhiều lần kiến nghị nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Trao đổi với chúng tôi, ông Đào Văn Thơm, Chủ tịch UBND phường Thanh Bình cho biết: Sự việc diễn ra từ năm 2017, chúng tôi đã nhận được đơn đề nghị cấp Giấy CNQSDĐ của ông Thành. Với chức năng, nhiệm vụ của phường đã xác nhận cho hộ gia đình ông Thành là sử dụng đất ổn định, đất chính chủ không tranh chấp, đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đến tháng 13/8/2018, UBND phường Thanh Bình đã có thông báo số 08/TB-UBND về việc công nhận kết quả công khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Thành. Theo đó, qua quá trình niêm yết công khai tại phường đã không nhận được khiếu nại, phản ánh của cá nhân hay tổ chức nào về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Thành. Qua đó thông báo để UBND TP. Điện Biên Phủ xem xét cho gia đình ông Thành được cấp Giấy CNQSDĐ theo đúng quy định pháp luật.

Phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường làm việc với ông Đào Văn Thơm, Chủ tịch UBND phường Thanh Bình, TP. Điện Biên Phủ
Phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường làm việc với ông Đào Văn Thơm, Chủ tịch UBND phường Thanh Bình, TP. Điện Biên Phủ


Cũng ngày 13/8/2018, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TP. Điện Biên Phủ đã tiếp nhận hồ sơ, thủ tục đăng ký và cấp Giấy CNQQSDĐ của ông Thành và trong hồ sơ tiếp nhận có ghi thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định là 25 ngày, thời gian trả kết quả giải quyết là ngày 17/9/2018.

Tuy nhiên, cho đến tận ngày 29/3/2019, tức thời gian vượt quá thời hạn trả kết quả hồ sơ hơn 7 tháng, Phòng TN&MT TP. Điện Biên Phủ mới có thông báo trả lại hồ sơ của gia đình ông Thành với nội dung: Diện tích đất thuộc quy hoạch không được UBND tỉnh điều chỉnh quyết định thu hồi đất. Do vậy theo khoản 6, Điều 19, Nghị định 43/2013/NĐ-CP của Chính phủ thuộc trường hợp không được cấp giấy CNQSDĐ.

Tại khoản 6, Điều 19, Nghị định 43/2013/NĐ-CP quy định các trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bao gồm: “Người sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng đã có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”

Ông Thành Bức xúc: Trong khi ngày 25/8/2017, UBND tỉnh Điện Biên đã có Quyết định số 743/QĐ-UBND hủy bỏ việc thu hồi đất làm dự của các hộ gia đình, trong đó có gia đình tôi và ngày 31/10/2017, UBND TP. Điện Biên Phủ đã ra Quyết định số 1549/QĐ-UBND, điều chỉnh không thu hồi đất của gia đình thì tại sao phòng TN&MT TP. Điện Biên Phủ trả lại hồ sơ đất của tôi với lý do đất nằm trong dự án chưa được UBND tỉnh điều chỉnh quyết định thu hồi?

Luật sư Tạ Anh Tuấn, Trưởng phòng tranh tụng, Công ty Luật Vietthink (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho biết: Dưới góc nhìn pháp lý về vụ việc, nhận thấy ông Nguyễn Trung Thành hoàn toàn có đủ điều kiện để được cấp Giấy CNQSDĐ.

Cũng theo Luật sư Tạ Anh Tuấn: Theo quy định tại khoản 40, Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì thời hạn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ không quá 30 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu ở các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn thì thời gian được tăng thêm 15 ngày. Việc phòng TN&MT TP. Điện Biên Phủ phải mất hơn 7 tháng để trả lại hồ sơ của dân là không đúng quy định pháp luật. Xét thấy, hộ gia đình ông Nguyễn Trung Thành có đủ điều kiện để cấp Giấy CNQSDĐ, diện tích đất đã được UBND phường nơi gia đình sinh sống xác nhận là đất sử dụng ổn định, chính chủ và không tranh chấp. Hơn thế, gia đình ông Thành còn tình nguyện hiến hơn 533m2 đất để làm đường. Để tạo điều kiện cho người dân được cấp Giấy CNQSDĐ đất theo đúng quy định của pháp luật, UBND TP. Điện Biên Phủ cần có sự chỉ đạo, làm rõ nội dung vụ việc.

Báo Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục thông tin vụ việc./.