Mê Linh, Hà Nội: Thu đất của dân nhưng không hỗ trợ đào tạo nghề

Tiếng dân - Ngày đăng : 17:00, 23/08/2018

(TN&MT) - Xác minh từ Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) và Thanh tra TP Hà Nội cho thấy việc thu hồi đất đối với 79,3m2 của hộ ông Nguyễn Tấn Thành mà không tính hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm là không đúng quy định. Đó là kết luận  của UBND TP Hà Nội về vấn đề kiến nghị của ông Thành về trường hợp đền bù giải phóng mặt bằng chưa thỏa đáng cho gia đình ông…
dao tao
Người dân mất đất cần được hỗ trợ, đào tạo nghề. Ảnh minh họa
 

Tính thiếu của dân…

Ông Nguyễn Tấn Thành không thống nhất với Quyết định số 254/QD-UBND ngày 25/1/2017 của Chủ tịch UBND huyện Mê Linh về giải quyết Khiếu nại của ông liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi 175,3m2 đất nông nghiệp gia đình ông đang sử dụng để thực hiện Dự án xây dựng, mở rộng Trường tiểu học Chu Phan A, tại xã Chu Phan, huyện Mê Linh; ông Thành đề nghị bổ sung khoản hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm đối với diện tích 79,3m2/175m2 đất nông nghiệp bị thu hồi.

Sau khi giải quyết KN lần đầu của UBND huyện Mê Linh, mới đây UBND TP tiếp tục có Quyết định giải quyết KN lần hai. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường và Thanh tra Thành phố đã xác minh, làm rõ: 175,3m2 của hộ gia đình ông Thành bị thu hồi thực hiện Dự án xây dựng, mở rộng Trường tiểu học Chu Phan A, xã Chu Phan, huyện Mê Linh có nguồn gốc là đất nông nghiệp giao cho gia đình ông Nguyễn Văn Thọ (bố vợ ông Thành) sử dụng từ 1988-1989. Khoảng năm 1993, ông Thọ cho con gái là bà Nguyễn Thị Xuân (vợ ông Thành), vợ chồng ông bà Thành - Xuấn sử dụng để sản xuất đất nông nghiệp ổn định, không lấn chiếm, không tranh chấp cho đến khi bị thu hồi. Tại thời điểm thu hồi đất, diện tích thửa đất là 175,3m2.

Về xác nhận nguồn gốc đất, phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ, trong đó có 96m2 đất nông nghiệp quỹ I bị thu hồi thực hiện Dự án mà không làm rõ diện tích chênh lệch 79,3m2 (175,3m2-96m2) đất gia đình ông Thành đang sử dụng là chưa thực hiện đúng quy định tại điểm b1, khoản 2, Điều 53 Quyết định số 108/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 của UBND TP. “UBND huyện Mê Linh căn cứ xác nhận của UBND xã Chu Phan để ban hành Quyết định thu hồi 96m2 đất, không thẩm tra và thu hồi với diện tích chênh lệch so với thực tế sử dụng (79,3m2), nhưng lại lập phương án bồi thường (không tính hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm) đối với diện tích đất này cho hộ ông Thành là chưa thực hiện đúng quy định tại Điều 55, 56 Quyết định 108/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 của UBND TP”. Kết luận nội dung KN của TP Hà Nội nêu rõ.

Cần bổ sung, đền bù đầy đủ cho dân

Căn cứ nguồn gốc sử dụng đất, đối tượng sử dụng đất, quy định tại Điều 20,22,23 Nghị định 69 của Chính phủ (nay là Điều 19,20,25 Nghị định số 47 và khoản 5,6, Điều 4 Nghị định 01 năm 2007), việc ông Thành đề nghị bổ sung hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm đối với diện tích 79,3m2 là có thể xem xét.

Về việc giao đất Dự án, căn cứ quy định tại Điều 59 Luật Đất đai năm 2013, việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án nêu trên thuộc thẩm quyền của UBND TP. Đến nay, Dự án đã triển khai nhưng chưa giao đất để sử dụng, quản lý là chưa phù hợp với quy định của Luật Đất đai năm 2013.

UBND TP kết luận, việc ông Thành đề nghị hỗ trợ bổ sung đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm đối với diện tích 79,3m2 là có thể xem xét. Đồng thời, giao UBND huyện Mê Linh phê duyệt bổ sung hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm đối với diện tích 79,3m2 cho hộ gia đình ông Thành. Lập hồ sơ, trình UBND TP giao đất đã xây dựng dự án cho Trường tiểu học Chu Phan A quản lý, sử dụng theo quy định Luật Đất đai 2013.

Tại buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Mê Linh, UBND xã Chu Phan và ông Nguyễn Văn Thọ (được ông Nguyễn Tấn Thành ủy quyền) nhất trí với kết quả xác minh, kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường.