Phú Yên: Tình trạng lấn, chiếm đất ven đầm Ô Loan xây dựng nhà ở, công trình, lán trại nuôi tôm trái phép

Tiếng dân - Ngày đăng : 12:33, 01/06/2018

(TN&MT) - Tình trạng người dân lấn, chiếm đất ven đầm Ô Loan để xây dựng nhà ở, công trình, lán trại nuôi tôm trái phép diễn ra nhiều năm nay trên địa bàn các...
(TN&MT) - Tình trạng người dân lấn, chiếm đất ven đầm Ô Loan để xây dựng nhà ở, công trình, lán trại nuôi tôm trái phép diễn ra nhiều năm nay trên địa bàn các xã tại huyện Tuy An. UBND huyện Tuy An đã tiến hành kiểm tra việc lấn, chiếm đất quanh khu vực đầm Ô Loan đến nay đã có kết quả.
Di tích thắng cảnh quốc gia đầm Ô Loan nằm ven quốc lộ 1A, dưới chân đèo Quán Cau thuộc huyện Tuy An, cách thành phố Tuy Hòa về phía bắc 20 km bị lấn chiếm xây dựng trái phép
Di tích thắng cảnh quốc gia đầm Ô Loan nằm ven quốc lộ 1A, dưới chân đèo Quán Cau thuộc huyện Tuy An, cách thành phố Tuy Hòa về phía bắc 20 km bị lấn chiếm xây dựng trái phép
Di tích thắng cảnh quốc gia đầm Ô Loan nằm ven quốc lộ 1A, dưới chân đèo Quán Cau thuộc huyện Tuy An, cách thành phố Tuy Hòa về phía bắc 20 km, có diện tích mặt nước là 1.570ha.
 
Nước trong đầm thuộc loại nước lợ (nước xà hai), do đầm ăn thông ra biển bằng cửa Lễ Thịnh, đưa nước mặn vào đầm mỗi khi thuỷ triều lên và đầm cũng nhận nước ngọt từ sông Cái cùng các con suối nhỏ chung quanh đổ vào. 
 
Người dân các xã của huyện Tuy An sinh sống ven đầm Ô Loan được hưởng lợi từ nguồn lợi thủy sản phong phú đa dạng cả nước mặn và nước ngọt do điều kiện thuận lợi, con nước liên tục lưu thông. Bởi vậy nghề nuôi tôm phát triển tại đây vào những năm 1995 - 1998 chủ yếu theo hướng tự phát. Tại thời điểm 1998 có 388ha nuôi tôm, trong đó chỉ có 65,7ha có quyết định giao đất.
Xuất phát từ nghề nuôi tôm nhiều hộ dân lấn chiếm đất ven đầm để xây dựng lán trại nuôi tôm trái phép
Xuất phát từ nghề nuôi tôm nhiều hộ dân lấn chiếm đất ven đầm để xây dựng lán trại nuôi tôm trái phép
Xuất phát từ nghề nuôi tôm nhiều hộ dân lấn chiếm đất ven đầm để xây dựng lán trại nuôi tôm trái phép. Cụ thể có 198 trường hợp với diện tích 8974,53m2 đất ven đầm bị lấn chiếm trái phép, trong đó xã An Hòa: 109 trường hợp với diện tích 2480,81m2; xã An Cư: 53 trường hợp với diện tích 5398,12m2; xã An Hiệp: 36 trường hợp với diện tích 1095,60m2, riêng hai xã An Ninh Đông và An Hải không lấn chiếm.
 
Người dân không chỉ lấn chiếm đất ven đầm để xây dựng lán trại nuôi tôm trái phép mà còn lấn chiếm đất ven đầm Ô Loan xây dựng nhà ở và công trình khác trái phép. Tổng cộng có 221 trường hợp với diện tích 28486,9m2 đất, trong đó 115 trường hợp với diện tích 15322,5m2 đất xây nhà ở cấp 4; 52 trường hợp với diện tích 6709,5m2 đất xây dựng công trình khác; 54 trường hợp với diện tích 6814,9m2 nền đất, đá tập trung ba xã An Hòa, An Cư, An Hiệp, huyện Tuy An.
Người dân lấn chiếm đất ven đầm Ô Loan xây dựng nhà ở và công trình khác trái phép
Người dân lấn chiếm đất ven đầm Ô Loan xây dựng nhà ở và công trình khác trái phép
Đối với hồ nuôi tôm, kết quả kiểm tra cho thấy: Toàn đầm có 752 hộ tôm với 1093 hồ, tổng diện tích 430,44ha, trong đó có 65,7 ha có quyết định, 364,74 ha không có quyết định. Diện tích đã tăng hơn so với thời điểm 1998 là 42,44ha (430,44ha - 388ha). Một số địa phương còn buông lỏng quản lý để người dân cơi nới, xây dựng mới hồ tôm như khu vực bến đò Phú Sơn, xã An Ninh Đông, một số bến bãi đậu ghe thuyền bị lấn chiếm như An Hòa, An Cư.
 
UBND huyện Tuy An đề nghị UBND tỉnh Phú Yên cho phép tồn tại các hộ dân đã ở từ trước năm 1996, nếu di chuyển sẽ gây thiệt hại lớn về kinh tế của nhà nước và nhân dân. Đầu tư các tuyến đường đấu nối để ngăn mặn ven đầm bao quanh khu vực nhà ở khu dân cư. Không tiếp tục gia hạn đối với các hồ nuôi tôm đã có quyết định giao đất đến nay hết thời hạn sử dụng đất. Chỉ đạo Sở TN&MT, Sở Xây Dựng, Sở NN-PTNT, Sở VH-TT-DL tiếp tục khảo sát, phân vùng cho phép khu vực giải tỏa, khu vực được tồn tại, giao mốc khu vực 1 đất di tích thắng cảnh đầm Ô Loan cho địa phương quản lý và xử lý theo quy định của pháp luật.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Nguyễn Chí Hiến giao Tổ Công tác liên ngành kiểm tra công tác quản lý và Quy hoạch phát triển bền vững đầm Ô Loan nghiên cứu nội dung đề nghị của UBND huyện Tuy An, tổng hợp báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, thời gian thực hiện trước ngày 5/6/2018.