Vụ tranh chấp đất giữa TRANCO với người dân: Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội báo cáo gì với Tp. Hà Nội?

Tiếng dân - Ngày đăng : 21:50, 17/05/2018

(TN&MT) - Tổng cục Quản lý đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT) ngày 30/8/2017, đã có Công văn số 1551/TCQLĐĐ - CQHĐĐ Công nhận thực tế hiện trạng...
(TN&MT) - Tổng cục Quản lý đất đai – Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT)  ngày 30/8/2017, đã có Công văn số 1551/TCQLĐĐ – CQHĐĐ Công nhận thực tế hiện trạng sử dụng đất của gia đình bà Chu Thị Đán và giao cơ quan chức năng thực hiện theo quy định, thế nhưng không hiểu vì lý do gì, Sở TN&MT Hà Nội lại báo cáo UBND Tp. Hà Nội “trái chiều” với Tổng cục Quản lý Đất đai chỉ ra?. 

Như báo TN&MT đã đăng bài: “Tây Hồ - Hà Nội: Tranh chấp đất đai giữa Công ty TRANCO với người dân bao giờ mới có hồi kết?” Gia đình bà Chu Thị Đán  ở 44C Trích Sài, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội – nay là 227+279 Trích Sài khiếu nại về việc tranh chấp đất đai đối với Công ty TNHH MTV Vận tải và Xây dựng (TRANCO) đã được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội xin ý kiến nhiều cơ quan liên quan để giải quyết.

Ngày 16/1/2017, UBND TP  Hà Nội đã có Công văn số 201/UBND-ĐT gửi Sở TN&MT, UBND quận Tây Hồ và bà Chu Thị Đán về việc xác minh, kết luận giải quyết đơn thư của bà Chu Thị Đán đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai với Công ty TNHH MTV Vận tải và Xây dựng tại số 44C, đường Trích Sài, phường Bưởi, quận Tây Hồ. Công văn do Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội – Nguyễn Quốc Hùng ký, chỉ đạo Sở TN&MT xác minh, kết luận, đề xuất, báo cáo UBND Thành phố xem xét giải quyết theo quy định.
anh 1
Kết luận của Tổng cục Quản lý Đất đai - Bộ TN&MT nói rõ Công nhận thực tế hiện trạng sử dụng đất của gia đình bà Chu Thị Đán tại địa chỉ 44C Trích Sài, phường Bưởi, quận Tây Hồ
Sau đó, Sở TN&MT Hà Nội đã có Văn bản số 1430/STNMT-TTr ngày 12/7/2017 gửi Tổng cục Quản lý đất đai – Bộ TN&MT về việc góp ý Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, xem xét đơn của bà Chu Thị Đán (kèm theo Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, xem xét đơn của bà Chu Thị Đán và hồ sơ).

Tổng cục Quản lý đất đai - Bộ TN&MT  ngày 30/8/2017, đã có Công văn số 1551/TCQLĐĐ - CQHĐĐ có nêu rõ: Công nhận thực tế hiện trạng sử dụng đất của gia đình bà Chu Thị Đán (đã ăn ở liên tục trên diện tích đất đang sử dụng, được đăng ký hộ khẩu thường trú từ năm 1971) tại địa chỉ 44C Trích Sài, phường Bưởi, quận Tây Hồ. Đề nghị Quý Sở hoàn thiện dự thảo báo cáo UBND TP.Hà Nội xem xét chỉ đạo theo hướng: Công nhận thực tế hiện trạng sử dụng đất của gia đình bà Chu Thị Đán (đã ăn ở liên tục trên diện tích đất đang sử dụng, được đăng ký hộ khẩu thường trú từ năm 1971) tại địa chỉ 44C Trích Sài, phường Bưởi, quận Tây Hồ. Giao UBND quận Tây Hồ chỉ đạo UBND phường Bưởi phối hợp với Phòng TN&MT, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Tây Hồ căn cứ quy định tại các Điều 20,22,23 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, Khoản 1 Điều 8 của Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT để hướng dẫn bà Chu Thị Đán lập hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo quy định; việc giải quyết thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận cần lưu ý áp dụng quy định tại Khoản 1, Điểm e Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP để xác định thời điểm sử dụng đất ổn định.
anh
Sở TN&MT Hà Nội đã Báo cáo số 1899/BC-STNMT-TTr  thiếu khách quan dẫn đến việc UBND TP. Hà Nội ra Kết luận số 8668/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 có phần “ưu ái” cho doanh nghiệp
Sau đó, UBND TP. Hà Nội có Văn bản số 9634/VP gửi Sở TN&MT Hà Nội, yêu cầu nghiên cứu ý kiến của Tổng cục Quản lý đất đai về kết quả xem xét nội dung xác minh khiếu nại tranh chấp đất đai của bà Chu Thị Đán. Tuy nhiên, bỏ qua văn bản hướng dẫn của cơ quan quản lý cấp trên, ngày 21/9/2017 Sở TN&MT Hà Nội đã Báo cáo số 1899/BC-STNMT-TTr  thiếu khách quan dẫn đến việc UBND TP. Hà Nội ra Kết luận số 8668/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 có phần “ưu ái” cho doanh nghiệp.

Kết luận chỉ nêu ra quá trình kê khai sử dụng đất với diện tích 2.000m2 của Công ty TRANCO được Bộ GTVT và UBND phường Bưởi xác nhận năm 1996. Năm 1999, Sở Địa chính – Nhà đất Hà Nội (nay là Sở TN&MT) đã có hợp đồng cho thuê đất với Công ty TRANCO với diện tích 2.000m2 nêu trên với thời hạn 10 năm từ ngày 01/1/1996. Cũng căn cứ theo báo cáo của Công ty TRANCO thì vào ngày 15/5/2010 Công ty này tiếp tục có Thông báo số 108/TCHC về việc giải quyết đơn thư của bà Chu Thị Đán và khẳng định đây là phần đất thuộc quản lý của Công ty mình.

Sau khi được đọc bản Kết luận này, gia đình bà Chu Thị Đán vô cùng bức xúc, cho rằng nội dung kết luận hầu như chỉ căn cứ vào báo cáo của Công ty TRANCO, từ đó đã bác đơn của bà. Kết luận trên không căn cứ vào biên bản bàn giao năm 1990, không căn cứ vào hiện trạng sử dụng đất vốn được cấp từ những năm 1980 và sinh sống ổn định cho đến nay của gia đình bà.
anh

Trong khi đó, theo như tài liệu mà gia đình bà Chu Thị Đán cung cấp thì Công ty TRANCO trước đây có kê khai sử dụng đất với diện tích 2.000m2 nhưng là do đơn vị này thuê đo đạc chứ không có căn cứ dựa vào kiểm tra, đo đạc, thẩm định của cơ quan Nhà nước đủ thẩm quyền. Do đó, diện tích kê khai của Công ty TRANCO không đúng thực tế (trước đây nhận bàn giao là 1.500m2). Và cho đến hiện nay, phía Công ty TRANCO vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Phải chăng Sở TN&MT Hà Nội đã báo cáo toàn bộ nội dung phần 1 của Dự thảo Báo cáo UBND Tp. Hà Nội. Mặc dù, phần 1 Dự thảo trên sau khi gửi lên Tổng cục Quản lý đất đai xin ý kiến đã được cơ quan này chỉ rõ: Phần 1 Dự thảo Báo cáo của Sở TN&MT chủ yếu được xây dựng dựa trên cơ sở báo cáo của các bên (Công ty TNHH MTV Vận tải và Xây dựng và trình bày của bà Chu Thị Đán), do đó đề nghị Quý Sở cần kiểm tra, rà soát, đối chiếu để đưa ra nhận định thống nhất tại phần 2 (Nhận xét) như: Ranh giới, vị trí, diện tích đất (Trang 5), thứ tự thời gian, các chứng cứ hiện có và các quy định hiện hành được áp dụng (Trang 6).