48 cây Pơ mu lớn tại huyện Krông Bông Đắk Lắk bị đốn hạ

Tư vấn pháp luật - Ngày đăng : 15:01, 17/10/2018

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Chi cục Kiểm lâm vùng IV, Hạt kiểm lâm huyện Krông Bông, phát hiện 48 cây Pơ Mu lớn tại tiểu khu 1219 thuộc lâm phần quản lý của Công ty lâm nghiệp Krông Bông, huyện Krông Bông, Đắk Lắk bị đốn hạ.  
13 14 14 2 png


Trước đó, từ ngày 20 đến 21 tháng 9/2018, các cán bộ quản lý bảo vệ rừng Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk, Chi cục Kiểm lâm vùng IV, Hạt kiểm lâm huyện Krông Bông kiểm tra hiện trường vụ khai thác gỗ trái pháp luật tại tiểu khu 1219, xã Yang Mao, huyện Krông Bông, thuộc lâm phần quản lý của Công ty lâm nghiệp Krông Bông, đoàn kiểm tra phát hiện 48 cây gỗ Pơ mu (nhóm IIA) bị đốn hạ, trong đó 21 cây đã bị lấy đi phần thân khỏi hiện trường chỉ còn lại gốc và ngọn; 27 cây còn lại bị cắt hạ 8 cây còn nguyên, 19 cây bị lấy đi một phần thân.
 

13 14 14 9 png


Qua kiểm đếm của lực lượng chức số gỗ còn tại hiện trường là 20m3. Các vết cắt bằng cưa xăng, mùn cưa tại hiện trường còn rất mới, nhiều gốc cây mới được đốn hạ, mủ còn chảy ra tại các vết cắt, cành lá còn xanh tươi. Vị trí gỗ bị khai thác được xác định bằng máy GPS 78s nằm ở lô 5, lô 23, khoảnh 2; lô 8, lô 21 khoảnh 3 tiểu khu 1219, lâm phần do Công ty Lâm nghiệp Krông Bông quản lý.

Dọc từ khoảnh 2 đến khoảnh 3 các đối tượng lâm tặc đã chặt hạ nhiều cây rừng để mở một con đường mòn và nhiều dường xương cá, vận chuyển lâm sản ra khỏi rừng bằng gùi, trâu kéo.