Yêu cầu Chủ tịch huyện Tiền Hải nghiêm túc rút kinh nghiệm

Tư vấn pháp luật - Ngày đăng : 16:59, 27/02/2018

(TN&MT) – Liên quan tới nội dung Tố cáo (TC) Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải vi phạm một số quy định của Luật TC, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đã đưa ra kết luận bằng văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác tiếp dân, xử lý đơn TC, kiến nghị, phản ánh của công dân theo quy định của pháp luật...

Căn cứ nội dung TC, báo cáo kết quả xác minh nội dung TC của Thanh tra tỉnh và những tài liệu bằng chứng liên quan cùng với việc đối chiếu các quy định của pháp luật, UBND tỉnh Thái Bình đã ra Kết luận nội dung TC số 246/KL-UBND (KL 246).

Theo đó, UBND huyện Tiền Hải nhận được đơn của Công dân đề ngày 24/7/2017, có nội dung: ông Đỗ Thanh Khởi – Chủ tịch UBND xã Nam Trung, ông Nguyễn Xuân Sanh – cán bộ địa chính xã Nam Trung vi phạm Luật Đất đai, lạm dụng quyền  hạn trong thi hành công vụ trong vụ việc sau khi một công dân phát hiện đất thổ cư của gia đình bị các hộ liền kề lấn chiếm và làm biến động diện tích sử dụng; tháng 02/2016 Công dân có đơn gửi UBND xã Nam Trung, đề nghị khảo sát và giải quyết tranh chấp, không được chính quyền địa phương thụ lý.

Thực tế công dân đã nhiều lần đi lại hỏi việc xử lý đơn, thế nhưng mãi đến tháng 4/2017 ông Đỗ Thanh Khởi Chủ tịch UBND xã và ông Nguyễn Xuân Sanh –cán bộ địa chính xã mới cho gia đình người có đơn biết thông tin: Đất của công dân này đã bị thu hồi 80 m2 đất giao cho hai hộ liền kề là ông Đỗ Văn Khỏe vợ là Bùi Thị Thoa và ông Đỗ Văn Lực vợ là Phạm Thị Loan.

Từ sự việc trên gia đình người có đơn TC xét thấy có những vi phạm nghiêm trọng pháp luật và làm đơn TC ông Đỗ Thanh Khởi, Chủ tịch UBND xã và ông Nguyễn Xuân Sanh cán bộ địa chính xã đã vi phạm Điều 16 Luật Đất đai, trong công tác thu hồi đất trái pháp luật giao cho người khác sử dụng; lạm quyền trong thi hành công vụ, thu hồi đất trái quy định gây thiệt hại cho công dân, gây mất ổn định trong quản lý và sử dụng đất đai của hộ gia đình, cá nhân; vi phạm nghiêm trọng Điều 21 quy định về thời hạn giải quyết tố cáo theo Luật Tố cáo – giải quyết tố cáo.

Qua xác minh nội dung TC trên, xác định các thông tin của công dân cung cấp không đúng và không có cơ sở để xác định người vi phạm, hành vi vi phạm pháp luật, nhưng có nội dung đề nghị cấp GCNQSDĐ  của gia đình ông Hải đã được UBND xã đang thụ lý giải quyết.

Qua kiểm tra, xem xét hồ sơ giải quyết đơn kiến nghị của Công dân về đề nghị cấp GCNQSDĐ thấy Chủ tịch UBND xã giải quyết chưa đúng theo quy trình, quy định việc hòa giải tranh chấp đất đai, chưa phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và các tổ chức đoàn thể trong xã tổ chức việc hòa giải tranh chấp đất đai theo quy định tại khoản 3, 4 Điều 2020 Luật Đất đai năm 2013.

Trong KL 246, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận: Qua kết quả xác minh đơn của Công dân TC Chủ tịch UBND xã và cán bộ địa chính xã Nam Trung vi phạm Luật Đất dai, lạm quyền trong thi hành công vụ. Huyện Tiền Hải xác định các thông tin của công dân cung cấp không đúng và không có cơ sở để xác định người vi phạm, hành vi vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, căn cứ điểm a,b khoản 2 Điều 20 Luật TC năm 2011,Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải không thụ lý giải quyết TC, thế nhưng không thông báo trả lời công dân biết lý do không thụ lý giải quyết TC theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 20 Luật TC năm 2011. Vì vậy, nội dung đơn TC đối với Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải vi phạm một số quy định của Luật Tố cáo là đúng một phần.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác tiếp dân, xử lý đơn TC, kiến nghị, phản ánh của công dân theo quy định của pháp luật; chỉ đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện, Ban Tiếp công dân huyện làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân và có biện pháp xử lý, chấn chỉnh, khắc phục ngay các vi phạm trong việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn, tham mưu xử lý đơn thông báo trả lời công dân và báo cáo kết quả xử lý đơn, kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Đồng thời, Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải cần chỉ đạo các phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện theo chức năng nhiệm vụ của mình hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ giúp UBND xã Nam Trung, Chủ tịch UBND xã Nam Trung tổ chức hòa giải, đối thoại, giải thích giải quyết dứt điểm vụ việc tranh chấp đất đai giữa gia đình công dân với các hộ gia đình liền kề để cấp GCNQSDĐ cho các hộ, theo đúng quy định của pháp luật.

ải vi phạmpha