Để xảy ra sai phạm hơn 1,7 tỷ đồng, Chủ tịch TP. Pleiku bị đề nghị kiểm điểm trách nhiệm

An ninh trật tự - Ngày đăng : 22:55, 02/01/2018

(TN&MT) -  Chiều ngày 2-1-2017, Thanh tra tỉnh Gia Lai cho biết vừa đề nghị UBND tỉnh Gia Lai cho thu hồi số tiền sai phạm hơn 1,7 tỷ đồng tại UBND TP. Pleiku.

Trước đó, Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra tài chính tại 7 phòng, ban, các trường học trực thuộc và 9 xã, phường của TP. Pleiku giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2016. Theo đó, Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng TP. Pleiku mắc nhiều sai sót tại 9 dự án, công trình nhưng không được phát hiện kịp thời, làm sai khối lượng, gây thất thoát gần 260 triệu đồng; phòng Quản lý đô thị thì để xảy ra nhiều sai sót trong việc thiết kế, dự toán và thi công đối với 18 công trình, tổng số tiền sai phạm là hơn 825 triệu đồng; 9 xã, phường cũng mắc nhiều sai phạm trong thiết kế, dự toán sai khối lượng, đơn giá, làm thiệt hại 168 triệu đồng...

Ảnh trụ sở UBND TP Pleiku (2)
Trụ sở UBND TP. Pleiku

Ngoài ra, về quản lý, thu chi ngân sách, một số phòng, ban, đơn vị đã không mở sổ theo dõi cấp phát vật tư văn phòng phẩm, công cụ, nhiên liệu. Có đơn vị chi thanh toán một số khoản sai quy định, không đúng định mức như chi phụ cấp khu vực, chi khoán tiền nghỉ phép năm, chế độ thai sản, ngoài giờ… Đơn cử, Phòng giáo dục đào tạo đã chi trả phụ cấp khu vực cho 2 trường mầm non và 3 trường tiểu học không đúng quy định với số tiền hơn 256 triệu đồng. Ngoài ra, 3 trường tiểu học và THCS trực thuộc có tài khoản độc lập sai phạm gần 175 triệu đồng.

Ngoài việc đề nghị thu hồi số tiền sai phạm trên, Thanh tra tỉnh Gia Lai còn đề xuất UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo Chủ tịch UBND TP. Pleiku là ông Trần Xuân Quang kiểm điểm trách nhiệm trong công tác quản lý điều hành về thu, chi ngân sách và công tác chỉ đạo kiểm tra, giám sát khi để xảy ra sai sót; UBND TP. Pleiku kiểm điểm và xem xét trách nhiệm đối với tập thể và cá nhân có liên quan đến sai phạm và có biện pháp xử lý theo quy định; xem xét năng lực, trách nhiệm của phòng Quản lý đô thị, Tài chính-Kế hoạch, kiểm điểm và xem xét trách nhiệm của Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch trong việc tham mưu cho UBND TP. Pleiku phê duyệt quyết toán trong nhiều năm đối với các đơn vị có sai phạm nhưng không được phát hiện kịp thời để chấn chỉnh xử lý…