Hà Nội: Quản lý nguồn thu từ chung cư tái định cư

Kinh tế - Ngày đăng : 17:30, 09/10/2018

(TN&MT) - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định về việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ hoạt động cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ thuộc sở hữu nhà nước tại các nhà chung cư phục vụ tái định cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Công khai, minh bạch khoản thu

Theo Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội, việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ hoạt động cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ thuộc sở hữu nhà nước tại các nhà chung cư phục vụ tái định cư phải được quản lý thống nhất, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, đáp ứng kịp thời trong công tác quản lý vận hành và bảo trì nhà chung cư phục vụ tái định cư trên địa bàn thành phố.  

Kinh phí thu được từ hoạt động kinh doanh đối với phần diện tích kinh doanh dịch vụ trong các nhà chung cư phục vụ tái định cư sau khi trừ các khọản chi phí hợp lý phục vụ các công tác quản lý, cho thuê diện tích kinh doanh, sẽ dùng để hỗ trợ theo thứ tự ưu tiên như sau: hỗ trợ bảo trì phần sở hữu chung tneo Khoản 2 Điều 82 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP, hỗ trợ một phần kinh phí ẹho công tác quản lý vận hành theo Điểm b Khoản 2 Điều 33 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.

truc loi 1492321629909
Ảnh minh họa. Nguồn Internet.

Theo đó, hàng năm, Ban Quản trị (hoặc đơn vị được giao quản lý vận hành) căn cứ các nội dung chi, mức chi theo quy định để xác định các khoản chi liên quan được sử dụng từ nguồn thu cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ thuộc sở hữu nhà nước tại các nhà chung cư phục tái định cư theo quy định này cho phù hợp. Sau khi quyết toán, số tiền còn lại (nếu có) nộp ngân sách theo quy định củà pháp luật ngân sách nhà nước.

Các khoản thu, chi theo Quy định này được thực hiện thống nhất chung đối với các nhà chung cư phục vụ tái định cư trên địa bàn thành phố và được theo dõi, hạch toán trên tài khoản tạm giữ mở tại Kho bạc nhà nước.

Quản lý chặt chẽ, phân bổ hợp lý các khoản thu

Theo Quyết định mới, các khoản thu từ hoạt động trên sẽ được quản lý một cách chặt chẽ, đơn vị quản lý diện tích kinh doanh dịch vụ có trách nhiệm tổ chức quản lý, khai thác cho thuê, thu và trước ngày 30 hàng tháng nộp số tiền thu được từ hoạt động cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tại các nhà chung cư phục vụ tái định cư vào tài khoản tạm giữ mở tại Kho bạc Nhà nước.

Việc quản lý số tiền thu được từ hoạt động cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ trong các nhà chung cư phục vụ tái định cư được thực hiện theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 124/2016/TT-BTC ngày 03/8/2016 của Bộ Tai chính hướng dẫn về quản lý số tiền thu được từ cho thuê, cho thuê mua và bạn nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; thanh toán tiền chênh lệch khi thuê nhà ở công vụ và quản lý tiền thu được từ cho thuê nhà ở công vụ theo quy định tại Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.

Những hạng mục như bảo trì: thang máy; hệ thống phòng cháy, chữa cháy; máy bơm nước; máy phát điện; hệ thống chống sét và mặt ngoài (không bao gồm cửa, vách kính hoa sắt thuộc sở hữu riêng của các chủ sở hữu) của nhà chung cư và một phần kinh phí cho công tác quản lý vận hành nhà chung cư sẽ được nhận hỗ trợ từ tiền cho thuê mặt bằng.

Theo đó, khi phát hiện hạng mục bảo trì được hỗ trợ bị hư hỏng đột xuất mà không năm trong kế hoạch bảo trì hàng năm đã được phê duyệt, Ban quản trị nhà chung cư hoặc đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư  phải thông báo cho đơn vị được giao quản lý vận hành diện tích kinh doanh dịch vụ thuộc sở hữu nhà nước hoặc Ban Quản lý các công trình nhà ở và công sở để cùng tổ chức kiểm tra, xác định nguyên nhân, mức độ hư hỏng và lập phương án xử lý báo cáo Sở Xây dựng.

Cũng theo Quyết định trên, mức hỗ trợ một phần kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư phục vụ tái định cư được xác định bằng 50% mức giá dịch vụ quản lý vận hành đang áp dụng của tòa nhà nhưng tối đa không quá mức giá dịch vụ quản lý vận hành tốỉ thiểu (đồng/m2 sàn sử dụng) của nhà chung cư theo khung giá dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành.