Đẩy nhanh tiến độ Nhà máy sản xuất Alumin Nhân Cơ

Kinh tế - Ngày đăng : 00:00, 16/02/2015

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất Alumin Nhân Cơ.
   
   
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp Than  - Khoáng sản Việt Nam tiếp tục  đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất Alumin Nhân Cơ để đến cuối năm 2015 Nhà máy sẽ đi vào vận hành thương mại và có sản phẩm xuất khẩu.
   
  Văn phòng Chính phủ vừa cóThông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Nông và kiểm tra tiến độ triển khai các dự án bauxite nhôm tại Nhân Cơ và Tân Rai.
   
  Theo đó, Tây Nguyên là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh quốc phòng của đất nước. Để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh và bền vững, Tây Nguyên phải khai thác và sử dụng hiệu quả tiềm năng và lợi thế phát triển.
   
  Những năm qua, nhiều tiềm năng, lợi thế của vùng đã và đang được khai thác, trong đó có yêu cầu về khai thác Bauxit, từ đó Dự án Tổ hợp Bauxit - Nhôm Tân Rai (Lâm Đồng) và dự án Nhà máy sản xuất Alumin Nhân Cơ (Đắk Nông) được triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ là phải bảo đảm hiệu quả, nhất là hiệu quả kinh tế; bảo đảm về môi trường sinh thái và các vấn đề về văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng; nâng cao đời sống nhân dân.
   
  Dự án Tổ hợp Bauxit - Nhôm Tân Rai đã hoàn thành và đi vào vận hành thương mại; hoạt động sản xuất ngày càng ổn định và tăng dần; năm 2014, sản lượng alumin xuất khẩu của Nhà máy là 490 nghìn tấn, đem lại nguồn thu ngoại tệ khoảng 160 triệu USD và tiêu thụ nhanh, không có hàng tồn kho; giá bán sản phẩm thực tế cao hơn so với kế hoạch. Các yêu cầu về hiệu quả kinh tế, môi trường sinh thái, các vấn đề văn hóa, xã hội được bảo đảm. Việc áp dụng công nghệ sản xuất thép từ bùn đỏ đã được thử nghiệm thành công, Chính phủ đang tích cực chỉ đạo để ứng dụng công nghệ này vào sản xuất thương mại.
   
  Từ kinh nghiệm và thành công bước đầu của Dự án Tổ hợp Bauxit - Nhôm Tân Rai, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất Alumin Nhân Cơ để đến cuối năm 2015 Nhà máy sẽ đi vào vận hành thương mại và có sản phẩm xuất khẩu. Đồng thời khẩn trương triển khai các dự án chế biến sâu từ Alumin, phát triển các dự án sản xuất nhôm và sản xuất các sản phẩm sau nhôm.
   
  Đây là thành công bước đầu, chứng minh chủ trương của Đảng, Nhà nước là phù hợp cả về tính khả thi, hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường, bảo đảm an ninh, quốc phòng.
   
Theo Chinhphu.vn