Gần 100% hộ ở miền Trung-Tây Nguyên có điện lưới quốc gia

Thông tin cần biết - Ngày đăng : 09:10, 18/01/2019

(TN&MT) - Để đáp ứng tốt nhất nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Tổng Công ty Điện lực miền Trung đã tiếp tục sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn để đầu tư phát triển lưới điện vùng miền núi, nông thôn và nâng cao hiệu quả hoạt động.
Cán bộ, nhân viên EVNCPC năm 2018 có một năm làm việc đạt hiệu quả cao
Cán bộ, nhân viên EVNCPC năm 2018 có một năm làm việc đạt hiệu quả cao

Theo báo cáo của Tổng công ty Điện lực miền Trung  (EVNCPC), năm 2018, EVNCPC đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng điện cho các hoạt động văn hoá xã hội, sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân, doanh nghiệp tại các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên.

Công suất cực đại năm 2018 đạt 2.810 MW, tăng hơn 7% so với năm 2017. Sản lượng điện thương phẩm thực hiện năm 2018 đạt 102,81% kế hoạch EVN giao, tăng 9,12% so với thực hiện năm 2017.Tỉ lệ tổn thất điện năng thực hiện đạt 4,74%, giảm 0,56% so với kế hoạch.

Đáng chú ý, chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện được EVNCPC thực hiện tốt. Số lần mất điện thoáng qua trung bình thực hiện 1,96 lần, đạt 65,9% kế hoạch năm. Thời gian mất điện trung bình thực hiện 846 phút/khách hàng, đạt 94,2% so với kế hoạch. Số lần mất điện trung bình thực hiện 6,50 lần/khách hàng, đạt 60,3% so với kế hoạch.

Ông Võ Quang Lâm- Phó Tổng giám đốc EVN, tân Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVNCPC khẳng định EVNCPC tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động
Ông Võ Quang Lâm- Phó Tổng giám đốc EVN, tân Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVNCPC khẳng định EVNCPC tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động

Theo EVNCPC, về thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2018, EVNCPC lãi 628,521tỷ đồng, đạt 108,1% so với kế hoạch EVN giao. Trong đó, khâu phân phối điện lãi 310,780 tỷ đồng, đạt 111,8% so với kế hoạch EVN giao. lãi  hơn 628 tỷ đồng, đạt hơn 108% so với kế hoạch.

Trong năm vừa qua, EVNCPC đã đầu tư 820 dự án, trong đó có 632 công trình có kế hoạch hoàn thành trong năm 2018 gồm 21 dự án nguồn điện, 50 dự án lưới điện 110 kV, 407 dự án lưới điện phân phối, 38 dự án xây dựng dân dụng và 116 dự án khác với tổng vốn đầu tư hơn 4.911 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2018, EVNCPC đã hoàn thành đưa vào sử dụng 496 dự án, đã tăng dung lượng các TBA 110 kV thêm 626 MVA (bằng 20% Pmax của EVNCPC năm 2018), cải tạo và xây dựng mới hơn 435 km đường dây 110 kV, 3.191 km đường dây trung hạ áp, đảm bảo cung cấp điện ổn định, tin cậy cho các phụ tải, khách hàng của khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

Công nhân đang thực hiện xây lắp công trình điện tại khu vực miền Trung
Công nhân đang thực hiện xây lắp công trình điện tại khu vực miền Trung

Đến nay, 100% số huyện và xã đất liền do Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) quản lý có điện lưới quốc gia và 99,63% hộ có điện, trong đó, số hộ nông thôn có điện đạt tỉ lệ 99,42%.

Ông Võ Quang Lâm- Phó Tổng giám đốc EVN, tân Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVNCPC thông tin: Năm 2019, EVNCPC đặt mục tiêu là bảo đảm cung ứng điện cho phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên với chất lượng điện và dịch vụ khách hàng ngày càng được nâng cao.EVNCPC dự kiến sản lượng điện thương phẩm là 19.050 triệu kWh, tăng trưởng 8,5% so với thực hiện năm 2018 (17.559,4 triệu kWh). Phấn đấu giảm tổn thất điện năng xuống 4,7% (sớm hơn lộ trình 1 năm, lộ trình 2019 là 4,95%)…

Để thực hiện tốt mục tiêu đặt ra, EVNCPC tiếp tục quá trình tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, hoàn thiện bộ máy tổ chức để  phát triển bền vững.

Đồng thời, EVNCPC tập trung đẩy mạnh nghiên cứu và áp dụng khoa học công nghệ và tận dụng có hiệu quả cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nâng cao hơn nữa hiệu quả đầu tư, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động để sản xuất kinh doanh có lợi nhuận.