PVN triển khai đồng loạt các giải pháp để đưa NMNĐ Thái Bình 2 về đích

Doanh nghiệp - doanh nhân - Ngày đăng : 12:06, 31/08/2018

(TM&MT) - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết, đến nay, tiến độ tổng thể Dự án Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Thái Bình 2 đạt khoảng 83% trong đó công tác thiết kế đạt 99,54%; công tác mua sắm thiết bị, vật tư đạt 91,5%; công tác gia công, chế tạo và vận chuyển đạt 93,56% và công tác thi công xây dựng đạt 78,45%.

Được biết, hầu hết các hạng mục xây dựng chính của NMNĐ Thái Bình 2 đều đã hoàn thành cơ bản và đang vào giai đoạn hoàn thiện. Đặc biệt, về công tác chuẩn bị phát điện, Dự án đã hoàn tất các hạng mục công việc liên quan đến công tác đóng điện ngược Sân phân phối (SPP) 220kV và vận hành SPP 220 kV ổn định, an toàn. Hoàn thành quy trình phối hợp vận hành giữa Nhà máy nhiệt điện Thái Bình (của EVN) và NMNĐ Thái Bình 2.

Nhận thức được tầm quan trọng của Dự án, Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐTV và Ban Tổng giám đốc Tập đoàn đã thống nhất ý chí, huy động cả hệ thống chính trị, tập trung cao nhất các nguồn lực của Tập đoàn, quyết tâm thực hiện hoàn thành và đưa vào vận hành NMNĐ Thái Bình 2 trong thời gian sớm nhất, để hạn chế đến mức thấp nhất các ảnh hưởng tiêu cực đối với dự án, Tập đoàn và các Nhà thầu. Bên cạnh đó, PVN đã huy động nguồn lực từ các đơn vị thành viên của Tập đoàn như Liên doanh Việt Nga – Vietsovpetro, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí (PV Power), Tổng Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC), Trường Cao Đẳng Dầu khí (PVMTC)… là những đơn vị hàng đầu về kỹ thuật bảo trì, bảo dưỡng thiết bị trực tiếp đến công trường xây dựng NMNĐ Thái Bình 2 hỗ trợ Tổng thầu PVC thường xuyên kiểm tra và bảo trì thiết bị, chuẩn bị sẵn sàng cho công tác chạy thử và vận hành Nhà máy.

.
Công trường thi công dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.

Đặc biệt, trong đợt khảo sát hiện trạng thiết bị, máy móc đã lắp đặt tại NMNĐ Thái Bình 2, Nhà thầu Dealim (Hàn Quốc) đã đánh giá tổng thể các thiết bị chính của hai tổ máy và khẳng định các thiết bị chính tại NMNĐ Thái Bình 2 hoàn toàn đáp ứng theo yêu cầu kỹ thuật, tuân thủ các khuyến cáo của Nhà sản xuất.

Mặc dù khối lượng công việc để hoàn thành dự án NMNĐ Thái Bình 2 còn lại không nhiều (khoảng 17%), tuy nhiên do một số vướng mắc trong quá trình triển khai Dự án như năng lực tài chính của Tổng thầu ngày càng yếu, việc chuyển đổi hình thức Hợp đồng EPC từ trọn gói sang hỗn hợp cũng gặp một số khó khăn và cần có sự hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

Một số cơ chế để tháo gỡ dòng tiền cho Dự án nói chung và cho PVC nói riêng cũng cần sự chấp thuận của cấp có thẩm quyền (PVN đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương về các cơ chế thực hiện Dự án) dẫn đến tiến độ thực hiện Dự án chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra.

.
Thái Bình 2 đã hoàn tất đóng điện sân phân phối 220kV.

Để hiện thực tinh thần đó, bên cạnh những cơ chế được hướng dẫn/chấp thuận từ cấp có thẩm quyền, PVN đã đưa ra một số giải pháp đột phá nhằm hỗ trợ dòng tiền cho Dự án nói chung và cho Tổng thầu PVC nói riêng, phấn đấu đưa Dự án vào vận hành trong thời gian sớm nhất.

Giải pháp đầu tiên là phải áp dụng linh hoạt cơ chế tạm thanh toán và thanh toán cho Tổng thầu PVC bao gồm điều chỉnh mốc thanh toán, điều chỉnh tỷ lệ tạm ứng, thu hồi tạm ứng…

Đối với các hạng mục công việc do Tổng thầu PVC và các Nhà thầu phụ triển khai chậm hoặc không triển khai, Chủ đầu tư đã thực hiện cắt giảm phạm vi công việc và giao cho đơn vị có đủ năng lực thực hiện. PVN đã giao Ban QLDA trực tiếp tham gia cùng PVC đàm phán với Nhà thầu cung cấp thiết bị về gia hạn bảo lãnh, bảo hành, công tác vận hành, chạy thử…

Với tinh thần và quyết tâm hoàn thành Dự án trong thời gian sớm nhất, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, tránh thiệt hại về kinh tế cho nhà nước, PVN đã, đang và sẽ tập trung mọi nguồn lực, kịp thời quyết định các giải pháp đột phá, nhằm đưa Dự án NMNĐ Thái Bình 2 về đích an toàn.