Đà Nẵng: Hội thảo góp ý Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị

Bất động sản - Ngày đăng : 00:00, 12/09/2013

(TN&MT) - Sáng nay (12/9), UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thảo góp ý Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị.
   
(TN&MT) - Sáng nay 12/9, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thảo  góp ý Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị.
   
  Cùng với thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng là địa phương được Trung ương đồng ý cho triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng được xây dựng hướng đến mục tiêu: Đổi mới tổ chức bộ máy, cơ chế và phương thức hoạt động phù hợp với tính chất của đô thị, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước; Hình thành bộ máy quản lý hành chính chuyên nghiệp, phục vụ tốt lợi ích của người dân và doanh nghiệp. Chính quyền đô thị bao gồm: Cơ quan đại diện nhân dân (là Hội đồng nhân dân) và cơ quan hành chính cấp thành phố (Ủy ban nhân dân), có tư cách pháp nhân, ngân sách riêng; cơ cấu tổ chức bộ máy và nhân sự triển khai thực hiện nhiệm vụ; tự quản, tự chủ thực hiện theo phân cấp của chính quyền Trung ương.
   
   
   
   
  Tại thành phố Đà Nẵng,  sau hơn 4 năm thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường ở 7/8 quận, huyện và 45/45 phường trên địa bàn đảm bảo đúng quy trình và thời gian. Hoạt động giám sát tiếp tục được tăng cường và đổi mới, số lượng các cuộc giám sát của HĐND thành phố tăng từ 2 đến 3 lần so với trước khi thí điểm. Kết quả rõ nét nhất là giảm được biên chế và bộ máy trung gian; quyền đại diện và quyền làm chủ của nhân dân được đảm bảo, mức độ hài lòng của nhân dân đối với chính quyền vẫn tiếp tục được duy trì ở mức độ cao như trước đây...
   
  Tại Hội thảo, hầu hết các đại biểu đều đề xuất, Trung ương cần có cơ chế riêng cho các địa phương áp dụng mô hình chính quyền đô thị. Theo kế hoạch, lộ trình xây dựng mô hình chính quyền đô thị thành phố Đà Nẵng sẽ được triển khai qua 3 giai đoạn từ nay đến sau năm 2021. Hiện tại thành phố Đà Nẵng đang tập hợp các ý kiến góp ý của đại diện lãnh đạo của các sở, ban, ngành và các chuyên gia để hoàn thiện Đề án thí điểm Chính quyền đô thị trước khi triển khai xây dựng.
   
Lan Anh- Quỳnh Anh