Ninh Bình: Tăng cường công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại

Môi trường - Ngày đăng : 20:11, 30/01/2019

(TN&MT) – Chất thải y tế nguy hại là chất thải y tế chứa yếu tố lây nhiễm hoặc có đặc tính nguy hại khác vượt ngưỡng chất thải nguy hại. Hiện toàn tỉnh Ninh Bình tổng lượng chất thải y tế nguy hại phát sinh trên địa bàn tỉnh khoảng 156.588 kg/năm, trong đó chủ yếu phát sinh từ các bệnh viện. Chất thải y tế nguy hại nếu công tác thu gom, vận chuyển và xử lý không đảm bảo sẽ có ảnh hướng rất lớn đến môi trường và cuộc sống người dân.
Anh 1
Một góc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Toàn tỉnh Ninh Bình có 427 cơ sở y tế, trong đó có 182 cơ sở y tế công lập, tổng lượng chất thải y tế nguy hại phát sinh trên địa bàn toàn tỉnh khoảng 156.588 kg/năm. Trong đó, chất thải lây nhiễm sắc nhọn chiếm khoảng 13%; chất thải lây nhiễm không sắc nhọn chiếm khoảng 80%; chất thải phẫu thuật chiếm khoảng 4%; chất thải nguy hại không lây nhiễm chiếm khoảng 2% và chất thải nguy hại khác chiếm khoảng 1%.

Hiện, Ninh Bình có 10 cơ sở y tế được đầu tư hệ thống xử lý chất thải y tế nguy hại, thế nhưng  chỉ có Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình và Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Ninh Bình là có công nghệ xử lý bằng hình thức đốt và hấp ướt là có tình trạng hoạt động tốt. Còn lại các hệ thống xử lý chất thải y tế của 8 cơ sở còn lại hầu như bị hỏng và xuống cấp.

Anh 2 (2)
Những năm qua, Ninh Bình không ngừng nâng cao công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại (ảnh: internet).

Chính vì vậy, để tăng cường công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại tỉnh Ninh Bình yêu cầu chất thải y tế nguy hại trong một cụm được thu gom và xử lý chung tại hệ thống, thiết bị xử lý đáp ứng theo yêu cầu quy định của một sở trong cụm. Các cơ sở y tế không có hệ thống, thiết bị xử lý chất thải y tế nguy hại theo quy định sẽ được áp dụng mô hình xử lý chất thải y tế nguy hại theo cụm cơ sở y tế; Thiết bị xử lý chất thải y tế nguy hại của cơ sở phải đáp ứng quy chuẩn về BVMT và vận hành thường xuyên, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ; Trường hợp chất thải y tế nguy hại trong cụm phát sinh vượt quá khả năng xử lý của cơ sở được chỉ định xử lý thì cơ sở này phải ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân có giấy phép phù hợp theo quy định để xử lý, đảm bảo không tồn đọng chất thải y tế tại cơ sở.

Về công tác phân loại, thu gom thì các cơ sở y tế phải có trách nhiệm thu gom, phân loại, lưu giữ chất thải y tế nguy hại đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT, trong đó lưu ý: Đối với chất thải y tế nguy hại phải phân loại riêng chất thải y tế nguy hại và chất thải y tế thông thường ngay tại nơi phát sinh và tại thời điểm phát sinh; Tần suất thu gom chất thải lây nhiễm từ nơi phát sinh về khu lưu giữ chất thải trong khuôn viên cơ sở y tế ít nhất 1 lần/ngày. Riêng đối với các cơ sở y tế có lượng chất thải lây nhiễm phát sinh dưới 5kg/ngày, tần suất thu gom chất thải lây nhiễm sắc nhọn từ nơi phát sinh về khu lưu giữ tạm thời hoặc đưa đi xử lý, tiêu hủy là 1 tháng.

Về lưu giữ: Chất thải y tế nguy hại và chất thải y tế thông thường phải lưu giữ riêng biệt tại khu vực lưu giữ chất thải trong khuôn viên cơ sở y tế; Chất thải lây nhiễm và chất thải nguy hại không lây nhiễm phải lưu giữ riêng, trừ trường hợp các loại chất thải này áp dụng cùng một phương pháp xử lý.

Phương thức vận chuyển chất thải y tế nguy hại theo lộ trình tối ưu về tuyến đường, thời gian, đảm bảo an toàn giao thông và phòng ngừa, ứng phó sự cố, có sổ ghi chép giữa bên giao, bên nhận; Trường hợp cơ sở y tế trong cụm thuê đơn vị bên ngoài phải có giấy phép xử lý chất thải nguy hại hoặc giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại để thực hiện vận chuyển chất thải y tế nguy hại; Trong quá trình vận chuyển chất thải y tế nguy hại từ cơ sở y tế đến cơ sở xử lý chất thải y tế nếu xảy ra tràn, đổ, cháy, nổ chất thải y tế hoặc các sự cố khác phải thực hiện ngay các biện pháp ứng phó, khắc phục sự cố môi trường theo quy định của pháp luật.