Ninh Bình: Triển khai xây dựng quy chuẩn kỹ thuật về môi trường

Môi trường - Ngày đăng : 21:29, 25/07/2018

(TN&MT) – Chi cục Bảo vệ môi trường Ninh Bình vừa được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt triển khai xây dựng quy chuẩn kỹ thuật về môi trường trên địa bàn toàn tỉnh trong phạm vi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật môi trường về nước thải công nghiệp và khí thải công nghiệp sản xuất xi măng.
Anh 1
Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật về môi trường giúp Ninh Bình hạn chế những tác hại, ngăn chặn suy thoái và ô nhiễm môi trường.

Theo đó, việc xây dựng quy chuẩn kỹ thuật về môi trường trên toàn tỉnh sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường nhằm hạn chế những tác hại, ngăn chặn suy thoái và ô nhiễm môi trường, cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường.

Ngoài ra, việc xây dựng quy chuẩn kỹ thuật về môi trường nhằm kiểm soát chất lượng nước thải công nghiệp, khí thải công nghiệp sản xuất xi măng áp dụng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình nghiêm ngặt hơn các thông số quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường hiện hành tương ứng, hướng tới chất lượng môi trường đảm bảo theo tiêu chuẩn môi trường Châu Âu và các nước tiên tiến.

Chi cục Bảo vệ môi trường phải tiến hành điều tra, khảo sát đánh giá hiện trạng nước thải công nghiệp; điều tra, khảo sát đánh giá hiện trạng khí thải công nghiệp sản xuất xi măng; xây dựng quy chuẩn kỹ thuật Ninh Bình về nước thải và khí thải công nghiệp; xây dựng kế hoạch và đề xuất các giải pháp triển khai áp dụng các quy chuẩn kỹ thuật môi trường Ninh Bình. Tổng kinh phí thực hiện 450 triệu đồng.