Quảng Nam: Tăng cường khả năng chống chịu thiên tai

Môi trường - Ngày đăng : 00:00, 10/10/2017

(TN&MT) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệtDự án “Tăng cường khả năng chống chịu thiên tai tại miền Trung, Việt Nam (giai đoạn II)”, do Tổ chức Catholic Relief Services (CRS) tài trợ.

Dự án được triển khai tại các phường Điện An, Điện Nam Trung, Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn; thời gian thực hiện từ tháng 9/2017 - 9/2018. Tổng vốn viện trợ hơn 1 tỷ đồng.

Mục tiêu của dự án nhằm xây dựng và nâng cao năng lực giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu thông qua hợp tác bền vững nhằm tăng khả năng thích ứng, đảm bảo cộng đồng an toàn.

Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu thiên tai tại miền Trung, Việt Nam (giai đoạn II)”, do Tổ chức Catholic Relief Services (CRS) tài trợ với tổng vốn hơn 1 tỷ đồng
Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu thiên tai tại miền Trung, Việt Nam (giai đoạn II)”, do Tổ chức Catholic Relief Services (CRS) tài trợ với tổng vốn hơn 1 tỷ đồng

UBND tỉnh đề nghị UBND thị xã Điện Bàn chịu trách nhiệm phối hợp nhà tài trợ lập kế hoạch triển khai thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài; báo cáo kết quả viện trợ cho Sở Tài chính, UBND tỉnh và các ngành chức năng liên quan theo quy định.

Sở Ngoại vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn UBND thị xã Điện Bàn thực hiện dự án theo đúng quy định của Nhà nước; chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng liên quan của tỉnh kiểm tra, tổng hợp tình hình tiếp nhận, quản lý và thực hiện các khoản viện trợ báo cáo UBND tỉnh.

 Yến Nhi