Quảng Nam: 2 tỷ đồng thực hiện dự án bảo vệ bờ biển

Môi trường - Ngày đăng : 00:00, 05/10/2017

(TN&MT) - Dự án Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Nam đã được UBDN tỉnh Quảng Nam phê duyệt quyết định cho thực hiện với dự toán kinh phí 2 tỷ đồng.
Mục tiêu của Dự án nhằm tăng cường năng lực quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường, giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó biến đổi khí hậu...
Mục tiêu của Dự án nhằm tăng cường năng lực quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường, giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó biến đổi khí hậu...

Mục tiêu của Dự án nhằm tăng cường năng lực quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường, giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó biến đổi khí hậu, nước biển dâng, hài hòa lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân có liên quan, phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội, bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển, đảm bảo an ninh quốc phòng vùng ven biển.

UBND tỉnh  Quảng Nam giao Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) chủ trì, bước đầu lập danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển; xác định chiều rộng, ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển.

Đồng thời đề nghị Sở TN&MT thực hiện Dự án Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Nam theo đúng quy định hiện hành; quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng chế độ tài chính hiện hành và quyết toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí cho Sở TN&MT để thực hiện Dự án nêu trên theo quy định.

Tin, ảnh:Yến Nhi