Quảng Nam: Xây dựng kè chống xói lở bờ sông xã Tam Hải

Môi trường - Ngày đăng : 00:00, 05/10/2017

(TN&MT) - Nhằm hạn chế xói lở, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão 2017 cho những đoạn xung yếu ở bờ sông khu vực Cửa Lở, xã Tam Hải, huyện Núi Thành, UBND tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu các sở, ngành liên quan và UBND huyện Núi Thành, UBND các xã: Tam Hải, Tam Tiến tiến hành việc nạo vét luồng, bãi cạn và xây dựng kè chống xói lở bờ sông.
Nhằm hạn chế xói lở, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão 2017 cho bờ sông khu vực Cửa Lở, xã Tam Hải, tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu tiến hành  nạo vét luồng, bãi cạn và xây dựng kè chống xói lở bờ sông
Nhằm hạn chế xói lở, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão 2017 cho bờ sông khu vực Cửa Lở, xã Tam Hải, tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu tiến hành nạo vét luồng, bãi cạn và xây dựng kè chống xói lở bờ sông

Cụ thể, tỉnh Quảng Nam yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT phối hợp với Công ty TNHH Đại Dương Xanh tiếp thu các kiến nghị của chính quyền và nhân dân địa phương, khẩn trương hoàn chỉnh báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng Kè cứng chống xói lở bờ sông khu vực Cửa Lở và làm rõ nguồn vốn thực hiện dự án, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định và lập các hồ sơ, thủ tục tiếp theo theo đúng quy định để triển khai thực hiện đồng thời với dự án nạo vét khu vực Cửa Lở, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân trong vùng.

Đồng thời, tỉnh Quảng Nam đồng ý việc đề nghị thi công kè mềm tạm thời những đoạn xung yếu ở bờ sông phía Nam khu vực Cửa Lở để hạn chế xói lở trong mùa mưa bão năm 2017. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh và Sở Giao thông vận tải làm việc cụ thể với UBND huyện Núi Thành, UBND xã Tam Hải và nhân dân địa phương để thống nhất phương án triển khai phù hợp với dự án nạo vét luồng, bãi cạn khu vực Cửa Lở, xã Tam Hải.

Tin & ảnh:Yến Nhi