Hội An xây dựng thành phố sinh thái

Môi trường - Ngày đăng : 00:00, 05/10/2017

(TN&MT) - UBND TP. Hội An vừa thông qua kế hoạch hành động Xây dựng Hội An “Thành phố sinh thái - Nâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường của doanh nghiệp”. Đây là một hướng đi mới mẻ, đảm bảo sự phát triển bền vững của Hội An trong tương lai.

Theo đó, kế hoạch hành động xây dựng Hội An thành Thành phố sinh thái bao gồm hai giai đoạn: từ 2017-2018; từ năm 2018-2019 và những năm tiếp theo. 

Đô thị cổ Hội An
Đô thị cổ Hội An

Trong giai đoạn 1 (2017-2018), mục tiêu cụ thể phấn đấu hoàn thành việc biên tập và phát hành “Sách trắng về rác thải” của thành phố. 100% doanh nghiệp nắm bắt, thực hiện các nội dung bảo vệ môi trường theo chủ trương của thành phố; nâng cao hiệu quả của Nhà máy xử lý rác thải; 85% doanh nghiệp thực hiện phân loại rác triệt để; 100% chất thải rắn nguy hại đồng ruộng được thu gom, vận chuyển và xử lý đúng quy định.

Trong giai đoạn 2, xây dựng và triển khai công tác thu gom chất thải rắn quá khổ trên địa bàn thành phố. Trên 5% sử dụng rác hữu cơ để làm phân compost tại cơ sở, tự bón cho cây trồng, góp phần giảm thiểu lượng rác thải ra môi trường. Trên 10% khối lượng rác thải sinh hoạt của doanh nghiệp được tái chế, tái sử dụng. Không còn tình trạng vứt rác bừa bãi trên vỉa hè, lòng, lề đường ảnh hưởng đến các hoạt động du lịch, cảnh quan môi trường đô thị.

Sinh thái - văn hóa luôn được xác định là yếu tố nền tảng, đòn bẩy đảm bảo cho ngành du lịch Hội An phát triển bền vững
Sinh thái - văn hóa luôn được xác định là yếu tố nền tảng, đòn bẩy đảm bảo cho ngành du lịch Hội An phát triển bền vững

Kế hoạch hành động đã vạch ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư, các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn thành phố; tăng cường công tác thu gom rác thải; xây dựng chính sách khuyến khích doanh nghiệp bảo vệ môi trường; xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ trong công tác quản lý bảo vệ môi trường…

Từ khi khu phố cổ Hội An được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới và đảo Cù Lao Chàm trở thành khu dự trữ sinh quyển thế giới, lượng khách du lịch đến Hội An đạt hơn 1 triệu lượt/năm. Điều này tác động và ảnh hưởng rất nhiều đến bảo tồn lối kiến trúc phố cổ, cũng như môi trường sống...

Kế hoạch hành động này nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền, doanh nghiệp và người dân về vai trò của việc giảm thiểu rác thải đối với môi trường tự nhiện và đời sống xã hội; tạo sự gắn kết, hợp tác giữa chính quyền, doanh nghiệp, người dân trong việc giảm thiểu rác thải trên địa bàn thành phố; tạo ra cộng đồng doanh nghiệp du lịch hoạt động theo hướng thân thiện với môi trường; góp phần xây dựng Hội An - Thành phố Sinh thái - Văn hóa - Du lịch.

Tin, ảnh:Lan Anh