Hướng tới xây dựng nền hành chính công phục vụ

Môi trường - Ngày đăng : 00:00, 04/08/2017

(TN&MT) - Cùng với chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh, hướng tới xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp,  Sở TN&MT Thái Bình qua 15 năm xây dựng và trưởng thành, đã từng bước tháo gỡ khó khăn và tạo đột phát trong cải cách hành chính (CCHC), coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Những hoạt động thiết thực này, đã góp phần tạo dựng môi trường thông thoáng, thân thiện, thu hút đầu tư và mang lại sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân.

Tập trung, rà soát đơn giản hóa các thủ tục

Nhận thức được tầm quan trọng của CCHC và thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ TN&MT, thời gian qua, lãnh đạo Sở TN&MT đã chú trọng tới việc tập trung chỉ đạo, coi đây là khâu đột phá “mô hình điểm” cho các đơn vị thực hiện.

Ông Trần Ngọc Tuấn, Giám đốc Sở TN&MT Thái Bình
Ông Trần Ngọc Tuấn, Giám đốc Sở TN&MT Thái Bình

Qua 12 lần thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), đến tháng 6 năm 2014, tổng số TTHC thuộc lĩnh vực tài nguyên, môi trường trên địa bàn tỉnh giảm còn 205 thủ tục, trong đó, có 117 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Thực hiện Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2016 của UBND tỉnh và Bộ TN&MT, Sở tiếp tục tham mưu UBND tỉnh: Phê duyệt 72/75 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở thực hiện tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh; công bố 1 TTHC mới ban hành; 23 TTHC bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực TN&MT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã; 61 TTHC bị bãi bỏ, 17 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện. Đồng thời, đưa 19/19 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện công bố, tiếp nhận và trả kết quả tại chỗ đạt 100%.

Không những thế, tránh những rườm rà, gây khó khăn cho người dân trong quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, Sở đã chỉ đạo cho các bộ phận không yêu cầu tổ chức, cá nhân phải nộp các thành phần do cơ quan Nhà nước ban hành như Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư… Các thủ tục này, cá nhân không phải nộp mà do UBND huyện cung cấp. Hiện, 100% TTHC đã được tiết giản bình quân 40% thời gian theo quy định chung của Trung ương, thành phần hồ sơ được đơn giản hóa theo tinh thần Chỉ thỉ số 04/CT-UBND ngày 24/3/2016 về việc tăng cường công tác CCHC của UBND tỉnh. Kết quả tiếp nhận, trả kết quả giải quyết hồ sơ về Trung tâm Hành chính công của tỉnh trong năm 2016 của Sở đạt tỷ lệ 99,8%

Hoạt động đẩy mạnh CCHC công cũng được Sở nghiêm túc triển khai bằng thực hiện việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2016 cho các đơn vị dự toán cấp III trực thuộc; tổ chức xét duyệt, thẩm định các nhiệm vụ sự nghiệp tài nguyên môi trường theo chỉ đạo của UBND tỉnh; công khai tài chính, tài sản cơ quan tại Hội nghị cán bộ công chức và qua mạng văn phòng. Xây dựng 2 định mức kinh tế - kỹ thuật, áp dụng vào thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn về đo đạc bản đồ, quản lý đất đai. Duy trì thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý tài sản công và cơ chế tự chủ theo quy định.

Gỡ bỏ rào cản, thiết lập cơ chế một cửa thông thoáng

Thực hiện văn hóa, văn minh công sở và xóa bỏ những định kiến đã ăn sâu vào trong tiềm thức về sự phiền hà, nhũng nhiễu trong đi làm hồ sơ hành chính, Sở TN&MT Thái Bình đã cùng với các cơ quan chức năng của tỉnh thúc đẩy hoạt động giải quyết vấn đề này theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, từ đó, tạo ra nhiều chuyển biến tích cực. Điều này góp phần không nhỏ trong việc đưa cơ quan công quyền phục vụ người dân từ trách nhiệm nhân dân giao cho chính nhân dân nhìn nhận, soi xét.

Báo cáo của các đơn vị cho thấy, các TTHC đã đáp ứng được yêu cầu quản lý Nhà nước đối với ngành trên địa bàn tỉnh. TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể, chính xác theo quy định pháp luật; được niêm yết công khai tại các bộ phận một cửa từ cấp xã đến cấp tỉnh và đăng trên Cổng Thông tin điện tử, trên máy tính (kết nối Internet) lưu File. Doc dữ liệu (tại bộ phận một cửa Sở TN&MT) để tổ chức, cá nhân có thể chuyển về Email của mình nghiên cứu, khai báo trên mẫu bản điện tử nếu có nhu cầu. Trên Cổng Thông tin điện tử của Sở cũng đang thực hiện dịch vụ công trực truyến mức độ 3, cung cấp thông tin TTHC lĩnh vực TN&MT kịp thời, chuẩn xác.

Với phương châm “tạo thuận lợi tối đa cho người dân, nhận phần khó khăn về mình”, tính tới cuối năm 2016, Sở đã tiếp nhận 992 hồ sơ của tổ chức, cá nhân. Số hồ sơ giải quyết đúng hạn là 675/875. Trong đó, thời gian để giải quyết các thủ tục được rút ngắn. Đơn cử, thủ tục đánh giá tác động môi trường chỉ còn 12 ngày, cắt giảm được 18 ngày so với trước đây, thủ tục cấp Giấy chứng nhận chỉ còn 15 ngày, giảm 15 ngày. Chính từ những con số này mà hiện nay, nhiều nhà đầu tư liên tục về với Thái Bình. Theo số liệu thống kê tính đến hết tháng 6/2017, UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư cho 33 dự án với tổng vốn đăng ký là 2.429,8 tỷ đồng, bằng 100% về số lượng dự án, và bằng 188,3% về vốn đầu tư so với cùng kỳ.

Trụ sở Sở TN&MT
Trụ sở Sở TN&MT

Theo ông Nguyễn Chí Thành, Chánh Văn phòng Sở TN&MT Thái Bình: Việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính đã giảm thiểu việc đi lại, cũng như phiền hà mà người dân gặp phải trong quá trình thực hiện thủ tục, bước đầu đã nhận được nhiều phản ánh tích cực từ người dân đến giao dịch, đồng thời, góp phần tạo những chuyển biến mới trong công tác giải quyết TTHC của đơn vị.

Hướng đến nền hành chính đơn giản, dễ thực hiện, giảm chi phí và đảm bảo sự hài lòng cho người dân, Sở đã không ngừng hiện đại hóa TTHC bằng việc ứng dụng hệ thống mạng để trao đổi, cập nhật thông tin và khai thác Internet phục vụ nhiệm vụ công tác được giao. Duy trì áp dụng mạng văn phòng điện tử liên thông vào công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Trung tâm Thông tin của Sở thường xuyên cập nhật, công khai văn bản và TTHC thuộc phạm vi quản lý trên Cổng Thông tin điện tử. Đồng thời, Sở đã hoàn thành và ứng dụng triệt để hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008 trong các hoạt động quản lý điều hành (Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp Giấy chứng nhận ngày 30/12/2013).

Ông Trần Ngọc Tuấn, Giám đốc Sở TN&MT Thái Bình cho biết: Kết quả công tác cải cách TTHC trong lĩnh vực TN&MT đã góp phần quan trọng cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI trên địa bàn tỉnh. Thông qua cải cách TTHC sẽ gỡ bỏ những rào cản, góp phần cải thiện, tạo ra một môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, công bằng; giúp cắt giảm chi phí và rủi ro của người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện TTHC, nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.

Có thể khẳng định rằng, suốt 15 xây dựng và phát triển, ngay từ những bước đi đầu tiên, dù còn gặp nhiều khó khăn song Sở TN&MT Thái Bình đã luôn nỗ lực thay đổi, giảm thiểu những vướng mắc để có được những kết quả khả quan. Với những biện pháp thực hiện cụ thể, những bước đi thích hợp và việc làm thiết thực, đội ngũ cán bộ, công chức ngành TN&MT đã tạo được niềm tin từ phía doanh nghiệp và nhân dân, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, thu hút đầu tư trên quê hương Thái Bình.

Nguyễn Cường