Hơn 660 tỷ đồng cho dự án thoát lũ vùng Đồng Tháp Mười

Môi trường - Ngày đăng : 00:00, 06/02/2017

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã phê duyệt đầu tư với tổng kinh phí hơn 664 tỷ đồng cho Tiểu dự án Nâng cao khả năng thoát lũ và phát triển sinh kế bền vững,...

 

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã phê duyệt đầu tư với tổng kinh phí hơn 664 tỷ đồng cho Tiểu dự án Nâng cao khả năng thoát lũ và phát triển sinh kế bền vững, thích nghi với khí hậu cho vùng Đồng Tháp Mười.

Trong số tiền đầu tư đó, vốn vay ODA hơn 570 tỷ đồng, còn lại là ngân sách tỉnh đối ứng và vốn tư nhân. Đối với vốn vay được ngân sách Trung ương cấp phát 70%. Dự án thực hiện từ năm 2017-2020. 

Phạm vi thực hiện dự án trên diện tích 22.313ha, sẽ đảm bảo điều kiện sinh kế tốt hơn cho 11.400 hộ dân trong vùng dự án ở các huyện Hồng Ngự, Tam Nông, Thanh Bình và thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. 


Ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, cho biết mục tiêu của dự án là nâng cao năng lực chống chịu khí hậu, thời tiết bất lợi và giảm thiểu rủi ro, góp phần ổn định sinh kế, cải thiện đời sống cho cộng đồng dân cư, phát triển bền vững cho khu vực dự án trong điều kiện biến đổi khí hậu. Chủ động điều tiết nguồn nước ngọt, kiểm soát lũ để nâng cao giá trị gia tăng của sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản nước ngọt ở tỉnh Đồng Tháp. 

Dự án có ba mô hình sinh kế được đề xuất thực hiện, gồm mô hình hai vụ lúa xen canh một vụ trữ cá tự nhiên, mô hình hai vụ lúa xen canh một vụ nuôi cá đồng, mô hình hai vụ lúa một vụ tôm càng xanh. Để thực hiện dự án, bên cạnh giải pháp công trình như nâng cấp đê bao, xây dựng cống, giải pháp phi công trình cũng được chú trọng. Cụ thể là tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chuyển đổi sản xuất bằng hình thức nuôi trữ thủy sản tự nhiên, canh tác cây thủy sinh; xây dựng hợp tác xã, tập huấn cho người dân kỹ thuật sản xuất, bảo quản nông sản... 

Bên cạnh đó, dự án nâng cao khả năng thoát lũ và phát triển sinh kế bền vững, thích nghi với khí hậu cho vùng Đồng Tháp Mười là tiểu dự án nằm trong Dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long. 

Dự án được xây dựng hệ thống hạ tầng để phù hợp với các mô hình sản xuất, phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp đa mục tiêu, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, bảo vệ môi trường, khai thác thủy sản mùa nước nổi như nuôi tôm, cá tự nhiên, nâng cao đời sống người dân ở vùng đầu nguồn thường có lũ. 

Ông Nguyễn Thanh Hùng cho biết thêm các công trình thủy lợi của Tiểu dự án không nhằm mục đích chống lũ để sản xuất lúa vụ ba mà là tổ chức lại sản xuất để nâng cao sinh kế cho người dân. Tiểu dự án này còn là mô hình mẫu để tiếp tục nhân rộng trong khu vực và vùng sản xuất nước ngọt trong thời gian tới./. 

Theo TTXVN