Bình Dương: Ký kết thực hiện BVMT và ứng phó với BĐKH 2015 - 2020

Môi trường - Ngày đăng : 00:00, 23/07/2016

(TN&MT) - Ngày 22/7 tại Bình Dương, Ủy ban MTTQ VN tỉnh Bình Dương chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Bình Dương tổ chức Hội nghị Triển...

 

(TN&MT) - Ngày 22/7 tại Bình Dương, Ủy ban MTTQ VN tỉnh Bình Dương chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Bình Dương tổ chức Hội nghị Triển khai và ký kết giữa Ủy ban MTTQ VN tỉnh Bình Dương, Sở TN&MT với các tổ chức tôn giáo thực hiện bảo vệ môi trường (BVMT) và ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) giai đoạn 2015 - 2020.

Lễ ký kết thực hiện BVMT và ứng phó với BĐKH giai đoạn 2015 - 2020.
Lễ ký kết thực hiện BVMT và ứng phó với BĐKH giai đoạn 2015 - 2020.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Hồng Nguyên - Phó Giám đốc Sở TN&MT Bình Dương cho biết, trong những năm qua, cùng với những thành tựu rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, công tác BVMT của Bình Dương đã có những chuyển biến tích cực, bước đầu kìm chế được tốc độ gia tăng ô nhiễm, khắc phục tình trạng suy thoái môi trường, tạo tiền đề quan trọng để đẩy mạnh công tác BVMT.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được về kinh tế - xã hội , đã xuất hiện nhiều yếu tố bất lợi về môi trường. Cùng với những diễn biến phức tạp của khí hậu, thời tiết, sự gia tăng dân số, phát triển công nghiệp, tốc độ đô thị hóa tăng nhanh đã làm suy giảm chất lượng môi trường, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và đời sống của nhân dân…  

Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của các tổ chức tôn giáo trong việc tham gia phối hợp hành động về BVMT, ứng phó với BĐKH, từ ngày 02 - 03/12/2015 tại thành phố Huế, Ủy ban Trung ương MTTQ VN đã phối hợp với Bộ TN&MT và đại diện các tổ chức tôn giáo trong nước tổ chức Hội nghị toàn quốc "Phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia BVMT và ứng phó với BĐKH”.

Để cụ thể hoá Chương trình phối hợp giữa Ủy ban Trung ương MTTQ VN, Bộ TN&MT và các tổ chức tôn giáo về BVMT và ứng phó với BĐKH được ký kết tại Hội nghị toàn quốc tại thành phố Huế, Ủy ban MTTQ VN tỉnh Bình Dương, Sở TN&MT và các tổ chức tôn giáo trong tỉnh thống nhất đề ra Chương trình phối hợp thực hiện BVMT và ứng phó với BĐKH ở địa phương giai đoạn 2015 - 2020.

Mục tiêu của Chương trình là nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm, sự đóng góp của chức sắc và tín đồ các tôn giáo đối với nhiệm vụ BVMT và ứng phó với BĐKH ở địa bàn dân cư và trong tỉnh Bình Dương nhằm hiện thực hoá những cam kết của các tôn giáo đối với nhiệm vụ BVMT và ứng phó với BĐKH tại Hội nghị toàn quốc.

Cùng với đó, thông qua việc phối hợp giữa các tôn giáo thực hiện nhiệm vụ BVMT và ứng phó với BĐKH sẽ tăng cường xây dựng tình đoàn kết giữa các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tình Bình Dương nói riêng và cả nước nói chung.

Ủy ban MTTQ VN tỉnh Bình Dương, ngành TN&MT, các cấp và các tổ chức tôn giáo trong tỉnh cũng sẽ tăng cường tuyên truyền, vận động chức sắc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo, cộng đồng dân cư tích cực hưởng ứng và tham gia thực hiện Chương trình phối hợp BVMT và ứng phó với BĐKH giai đoạn 2015 - 2020 ở địa phương.

Tường Tú