Hà Nội kiên quyết xử lý các lò gạch không phép ở bãi sông

Môi trường - Ngày đăng : 00:00, 11/11/2014

TN&MT) - UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu rà soát, xử lý các lò gạch hoạt động không phép ở bãi sông trên địa bàn
(TN&MT) - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Xuân Việt vừa ký ban hành văn bản 8681/UBND-NNNT yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, rà soát, xử lý các lò gạch hoạt động không phép ở bãi sông trên địa bàn Thành phố.
   
  Theo đó, với huyện Đan Phượng, UBND TP Hà Nội yêu cầu huyện này nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố. Đan Phượng cần tập trung chỉ đạo, tổ chức xử lý kiên quyết, dứt điểm các lò gạch hoạt động không phép còn tồn tại ở bãi nổi sông Hồng; có biện pháp quản lý, ngăn chặn tái diễn tình trạng vi phạm ở các khu vực đã xử lý, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 15/11/2014.
   
   
Hà Nội vừa yêu cầu kiểm tra, rà soát, xử lý các lò gạch hoạt động không phép ở bãi sông trên địa bàn
   
  UBND các quận, huyện, thị xã chủ trì, phối hợp với Sở NN&PTNT và các sở, ngành liên quan kiểm tra, rà soát toàn bộ hoạt động của các lò gạch ở bãi sông trên địa bàn; thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND, ngày 14/3/2014, của UBND Thành phố, tổ chức xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm và có biện pháp chống phát sinh mới.

  Phó Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Xuân Việt cũng giao Sở NN&PTNT tổng hợp, đánh giá việc thực hiện chỉ đạo trên, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 15/12/2014.
   
Hải Ngọc