“Hãy hành động để ngăn nước biển dâng”

Môi trường - Ngày đăng : 00:00, 29/04/2014

(TN&MT) - Đó là chủ đề ngày Môi trường thế giới (5/6) vừa được Bộ TN&MT công bố.
   
(TN&MT) - Đó là chủ đề ngày Môi trường thế giới (5/6) vừa được Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) công bố.
   
Trồng rừng ngập mặn để ngăn chặn nước biển dâng
   
   
  Ngày Môi trường thế giới là sự kiện môi trường quốc tế thường niên quan trọng được Việt Nam hưởng ứng từ năm 1982 và đã trở thành hoạt động cụ thể. Năm 2014 được Liên Hợp quốc chọn là Năm Quốc tế về các tiểu quốc đảo đang phát triển. Với chủ đề năm nay, Liên Hợp Quốc nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của việc bảo về môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu đối với các khu vực dễ bị tổn thương như hải đảo và các khu vực ven biển.

  Tại Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với UBND thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động cấp quốc gia hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới từ ngày 4-5/6/2014. Các hoạt động chính bao gồm: Lễ mittinh quốc gia, các hoạt động trồng cây bảo vệ môi trường, tham quan mô hình, trao đổi kinh nghiệm về quản lý môi trường, xử lý chất thải rắn, nước thải sinh hoạt, triển lãm tranh về bảo vệ môi trường và các hoạt động truyền thông khác.

  Hưởng ứng ngày Đại dương thế giới (8/6) và ngày Môi trường thế giới (5/6), Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành phát động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 6 năm 2014. Hải Phòng là thành phố tổ chức các sự kiện chính của Tuần lễ trong hai ngày 06 - 07 tháng 06.Việc tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2014 là cơ hội để tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của biển, đảo và đại dương, qua đó tạo chuyển biến trong nhận thức, hành động của mọi tổ chức và cá nhân về ý thức bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, đảo, phát huy tinh thần tự tôn, lòng tự hào, ý thức dân tộc đối với chủ quyền vùng biển của Tổ quốc, quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam sớm trở thành quốc gia “mạnh về biển, làm giàu từ biển”.
   
PV