Hoàn thiện Bộ tiêu chí đánh giá mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 19:04, 26/09/2018

(TN&MT) - Sáng ngày 26/9, tại Hà Nội, Trung tâm Phát triển Nông thôn bền vững phối hợp với Mạng lưới các Tổ chức Phi chính phủ Việt Nam và Biến đổi khí hậu đã tổ chức Hội thảo “Tăng cường vai trò của các tổ chức xã hội vào quá trình xây dựng Kế hoạch quốc gia về thích ứng với biến đổi khí hậu”. Đây là dự án do Quỹ Môi trường toàn cầu (GFF), Chương trình tài trợ nhỏ tại Việt Nam (SGP) tài trợ.

Tham dự Hội thảo có đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường, các chuyên gia hàng đầu về BĐKH cùng đại diện các tổ chức, mô hình thích ứng BĐKH tại Hải Phòng, Phú Thọ, Thanh Hóa...

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Bà Vũ Thị Bích Hợp - Chủ tịch Hội đồng quản lý SRD cho biết, Dự án được triển khai từ tháng 3/2018 đến tháng 2/2019. Hội thảo sẽ lấy ý kiến của các đại biểu và thành viên của Dự án để hoàn thiện Bộ tiêu chí cũng như quy trình xây dựng NAP về thể chế, cơ chế chính sách, tài chính, thông tin...

.Bộ tiêu chí đánh giá mô hình thích ứng với Biến đổi khi hậu
Bà Vũ Thị Bích Hợp - Chủ tịch Hội đồng quản lý SRD phát biểu khai mạc Hội thảo
 

Với mục tiêu tăng cường năng lực vận động và đối thoại chính sách về BĐKH cho các tổ chức xã hội (TCXH) và các đại diện các cộng đồng dễ bị tổn thương với BĐKH trên cơ sở đó đóng góp có hiệu quả vào quá trinh xây dựng Kế hoạch quốc gia về thích ứng với BĐKH; Tạo lập diễn đàn chia sẻ thông tin về tính dễ bị tổn thương với BĐKH, rủi ro thiên tai của một số vùng nơi các TCXH đã thực hiện thành công nhiều dự án thích ứng về BĐKH; Đồng thời dự án sẽ tư liệu hoá các mô hình thành công về thích ứng BĐKH - đó là chia sẻ của GS. TSKH Trương Quang Học, Trưởng ban điều hành dự án.

Được biết, các hoạt động chính của Dự án NAP nhằm xây dựng và hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá các mô hình thích ứng với BĐKH; Rà soát đánh gia các mô hình thích hứng với BĐKH do TCXH và GEF SGP hỗ trợ thành công để chia sẻ với cơ quan soạn thảo NAP; Tổ chức hội thảo đầu bờ tại địa bàn có mô hình thích ứng BĐKH thành công và các cuộc họp TCXH để góp ý cho NAP; Tổ chức hội thảo chia sẻ mô hình thích ứng BĐKH do TCXH và GEF SGP hỗ trợ thành công có thể đóp góp cho NAP; Tổ chức diễn đàn đối thoại giữa cơ quan soạn thảo NAP và các bên liên quan; Tư liệu hoá và chia sẻ các hoạt động, bài học kinh nghiệm về sự tham gia của các TCXH vào quá trình xây dựng NAP; Tọa đàm về các TCXH tham gia NAP; Tổ chức hội thảo xây dựng kế hoạch duy trì sự tham gia của TCXH vào quá trình xây dựng NAP.

.
Quang cảnh Hội thảo

Theo bà Hoàng Hà - chuyên gia dự án NAP về bộ tiêu chí đánh giá mô hình thích ứng với BĐKH có 7 tiêu chí và 29 chỉ tiêu rất phù hợp với đường lối thích ứng BĐKH của Việt Nam đồng thời phù hợp với các tiêu chí chung của quốc tế. Tuy nhiên, dựa trên danh sách 33 mô hình được rà soát cho thấy các bộ tiêu chí chỉ đánh giá mức độ phụ thuộc còn ít chú ý tới BĐKH, tính bền vững. Các phương pháp xác định chỉ tiêu rất khác nhau từ phức tạp nhưng khi áp dụng đánh giá thực tế lại giống nhau ở định tính/bán định lượng. Chính vì vậy, các tiêu chí cần tập trung vào tính thích ứng cộng đồng, lấy kế sinh kế là yếu tố cốt lõi; Nâng cao nhận thức và năng lực của cộng đồng và các bên liên quan về thích ứng BĐKH, sự tham gia của các bên liên quan với vai trò cầu nối, thúc đẩy của các tổ chức phi chính phủ; Các cách tiếp cận chính trong xây dựng các mô hình thích ứng đặc biệt cần nâng cao nhận thức, năng lực, truyền thông cộng đồng tốt...

Tại Hội thảo, có 4 mô hình được Hội đồng đánh giá rất cao về khả năng thích ứng cũng như áp dụng thực tế đó là: Mô hình nhà lưới trồng rau an toàn thích ứng BĐKH tại Hải Phòng; Bảo vệ và làm giàu rừng tạo giá trị đệm trong điều kiện hạn hán - Mô hình thí điểm EbA ở Vũ Quang Hà Tĩnh; Phát triển mở rộng các mô hình hiệu quả tại dự án CBA Cẩm Tâm góp phần quản lý khai thác tài nguyên bền vững vùng đất dốc Cẩm Thuỷ - Thanh Hoá và Chuyện chị Tầm ở Phú Thọ với mô hình làng thích ứng với BĐKH.

Thông qua Hội thảo lần này, Dự án sẽ xuất bản 1 số tài liệu chính thức để gửi đến các cơ quan chính phủ, nhà tài trợ gồm có Bộ tiêu chí, danh mục các mô hình rà soát và các khuyến nghị về vai trò của CSos trong tiến trình của NAP- bà Vũ Thị Bích Hợp cho biết thêm.