Gia Lai chỉ đạo ngăn chặn, tiêu diệt tôm càng đỏ và tôm hùm nước ngọt

Tin tức - Ngày đăng : 14:52, 09/06/2019

(TN&MT) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Kpă Thuyên vừa ký công văn số 1192/UBND-NL gửi các cơ quan ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu tăng...

 

(TN&MT) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Kpă Thuyên vừa ký công văn số 1192/UBND-NL gửi các cơ quan ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu tăng cường kiểm soát loài tôm càng đỏ và loài tôm hùm nước ngọt trên địa bàn.
 

Ảnh công văn chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai


Theo đó, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Quản lý thị trường, các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn sự phát tán của loài tôm càng đỏ (Cherax quadricarinatus) và tôm hùm nước ngọt (Procambarus clarkii) ra môi trường tự nhiên trên địa bàn tỉnh. Các ngành cần tuyên truyền phổ biến về tác hại của các loài tôm nêu trên đối với môi trường, đa dạng sinh học. Khi phát hiện có tôm càng đỏ và tôm hùm nước ngọt xuất hiện, phát tán ra môi trường trên địa bàn tỉnh, ngành chức năng phải có biện pháp khoanh vùng, cô lập và tiêu diệt theo quy định; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật dối với các trường hợp vi phạm.
 

Tôm càng đỏ


Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, kịp thời báo cáo, đề xuất cho UBND tỉnh Gia Lai xử lý những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.