Bà Rịa - Vũng Tàu: Tăng cường quản lý và phát huy tiềm năng của rừng

Tin tức - Ngày đăng : 12:37, 15/03/2019

(TN&MT) - Mới đây, Sở NN&PTNT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đưa ra một số nguyên tắc nhằm quy định và hướng dẫn thực hiện đầu tư các dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng, rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh.  
chau
Khu bảo tồn Bình Châu - Phước Bửu có nhiều tiềm năng để đầu tư các dự án du lịch sinh thái

Bà Rịa - Vũng Tàu có tổng diện tích rừng tự nhiên trên 27.219 ha. Tuy diện tích rừng trên địa bàn tỉnh không lớn so với các tỉnh khác trên cả nước, nhưng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu luôn gắn kết chặt chẽ công tác bảo vệ rừng với du lịch sinh thái, bào vệ môi trường… để phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh xã hội của địa phương.

Theo Quyết định số 1107 ngày 12/5/2015 của Bộ TN&MT về việc công bố Danh mục các khu bảo tồn thiên nhiên theo quy định của Luật Đa dạng sinh học thì Bà Rịa - Vũng Tàu có 02 khu bảo tồn do UBND tỉnh quản lý có giá trị đa dạng sinh học cấp quốc gia như Vườn Quốc gia Côn Đảo với diện tích 19.990ha và Khu bảo tồn Bình Châu - Phước Bửu với diện tích 10.905ha.

Theo đó, ngoài bảo tồn được những loại động vật, thực vật quý hiếm, thì 02 Khu rừng nguyên sinh nêu trên của có vai trò rất quan trọng trong phòng hộ, cân bằng sinh thái, bảo đảm môi sinh - môi trường, tạo cảnh quan phát triển du lịch và có vị trí đặc biệt trong công tác quốc phòng - an ninh của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT, tính đến cuối năm 2018, trên địa bàn tỉnh có 67 dự án được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu du lịch sinh thái tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu và trong rừng phòng hộ; trong đó có 20 dự án đã bị thu hồi chủ trương đầu tư, 42 dự án đang chờ văn bản hướng dẫn để triển khai, 05 dự án đang kiến nghị thu hồi. 

Nhằm tăng cường quản lý và phát huy hiệu quả tiềm năng của rừng, Sở NN&PTNT đưa một số nguyên tắc hướng dẫn thực hiện dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với mục tiêu là khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng.

Theo đó, các nguyên tắc được quy định: Nhà đầu tư phải có dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng và phải phù hợp với Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí của các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; xác định rõ các dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng, rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.  

Đồng thời, chỉ được thực hiện bằng hình thức thuê môi trường rừng theo quy định của pháp luật hiện hành… Bên cạnh đó, nhà đầu tư khi xây dựng công trình phục vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phải thực hiện theo đúng quy định tại Điều 15, Nghị định số 156 ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.