Quỹ Môi trường toàn cầu làm việc với UBND tỉnh Quảng Trị

Tin tức - Ngày đăng : 14:33, 26/01/2019

(TN&MT) - Ngày 25/1, đoàn công tác Quỹ Môi trường toàn cầu do Điều phối viên quốc gia Nguyễn Thị Thu Huyền làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh...

 

(TN&MT) - Ngày 25/1, đoàn công tác Quỹ Môi trường toàn cầu do Điều phối viên quốc gia Nguyễn Thị Thu Huyền làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Trị.

1a


Ra đời vào năm 1991, Quỹ Môi trường toàn cầu hiện có mặt tại 165 nước đang phát triển với tổng cộng 3.900 dự án. Tại Việt Nam, Quỹ có 150 dự án ở 40 tỉnh, thành phố với tổng kinh phí tài trợ tính đến năm 2018 là khoảng 7 triệu đô la. Riêng ở Quảng Trị, Quỹ Môi trường toàn cầu đã tài trợ kinh phí triển khai 5 dự án, trong đó có dự án “Góp phần sản xuất lạc bền vững thông qua trình diễn thử nghiệm mô hình thâm canh lạc thích ứng với hạn hán tại thôn Quật Xá, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ”.

Tại buổi làm việc, 2 bên đã đánh giá lại những kết quả đạt được trong việc hợp tác, triển khai các dự án từ năm 2010 - 2018 và những kinh nghiệm qua quá trình thực hiện. Cụ thể, Quỹ Môi trường toàn cầu đã trao đổi ý tưởng Dự án “Xây dựng chuỗi liên kết nâng cao hiệu quả sản xuất lạc của vùng sản xuất lạc thích ứng biến đổi khí hậu ở tỉnh Bình Định, Phú Yên và Quảng Trị nhằm cải thiện sinh kế cho phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số”. Ý tưởng này nảy sinh sau khi cán bộ Quỹ xây dựng thành công dự án trồng lạc tại các địa phương của ba tỉnh nêu trên. Từ diện tích thử nghiệm ban đầu của dự án, các địa phương này đã hình thành những vùng canh tác lạc thâm canh hiệu quả.

Dự án “Xây dựng chuỗi liên kết nâng cao hiệu quả sản xuất lạc của vùng sản xuất lạc thích ứng biến đổi khí hậu ở tỉnh Bình Định, Phú Yên và Quảng Trị nhằm cải thiện sinh kế cho phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số” ra đời hứa hẹn góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất lạc cho các vùng lạc chuyên canh; hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ, chế biến bền vững; chia sẻ hài hòa lợi ích giữa các bên tham gia; hỗ trợ nâng cao năng lực cho doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã nông nghiệp, phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số…

Dự kiến dự án “Xây dựng chuỗi liên kết nâng cao hiệu quả sản xuất lạc của vùng sản xuất lạc thích ứng biến đổi khí hậu ở tỉnh Bình Định, Phú Yên và Quảng Trị nhằm cải thiện sinh kế cho phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số” sẽ được triển khai thực hiện từ năm 2019 - 2021 với các hoạt động chính là: Điều tra, khảo sát năng lực một số hợp tác xã nông nghiệp, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh lạc, các sản phẩm lạc ở Bình Định, Phú Yên, Quảng Trị; hỗ trợ xây dựng liên kết chuỗi sản xuất lạc hàng hóa gắn với xây dựng thương hiệu; hội thảo, tập huấn nâng cao năng lực…

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh: Trong 10 năm qua, với nguồn kinh phí do Quỹ Môi trường toàn cầu tài trợ, tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các ngành và các địa phương hưởng lợi thực hiện có hiệu quả một số dự án, tập trung chủ yếu vào bảo tồn và phát triển thảm thực vật và đa dạng sinh học, các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu, chống suy thoái đất và hoang mạc hóa vùng cát. Đồng thời xây dựng mô hình cộng đồng quản lý sử dụng tổng hợp tài nguyên đất, nước, sản xuất nông nghiệp, xây dựng và chuyển giao mô hình Bếp đun cải tiến cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng miền núi.

Thời gian tới, tỉnh Quảng Trị mong muốn nhận được sự hỗ trợ của Quỹ Môi trường toàn cầu và cam kết sẽ quản lý, sử dụng nguồn kinh phí tài trợ đúng mục đích, có hiệu quả cao, góp phần vào việc xóa đói giảm nghèo ở địa phương.và đóng góp vào giảm phát thải nhà kính toàn cầu.