Lạng Sơn: Chỉ đạo xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Tin tức - Ngày đăng : 23:48, 19/10/2018

(TN&MT) - UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành Công văn số 4097 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Ảnh Ls sẽ xử lý các cơ sở gây ô nhiễm
Lạng Sơn sẽ xử lý nghiêm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.


Theo đó, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở có liên quan chủ động tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích trong phạm vi trách nhiệm của địa phương, đôn đốc tiến độ triển khai nguồn kinh phí theo quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích tập trung thực hiện các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường theo quy định; kịp thời xem xét, xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp đã được hỗ trợ kinh phí xử lý ô nhiễm môi trường nhưng chậm triển khai, hoàn thành hoặc tiếp tục gây ô nhiễm môi trường.