Nghệ An: Tiếp tục giám sát chặt chẽ môi trường tại bãi rác Nghi Yên

Tin tức - Ngày đăng : 11:28, 19/09/2018

(TN&MT) - Ngày 13/9/2018, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Công văn số 7041/UBND-CN gửi các Sở, ngành và các bên liên quan yêu cầu thực hiện các giải pháp đảm bảo môi trường tại Khu liên hợp xử lý rác thải rắn Nghi Yên (Nghi Lộc).

Theo đó, UND tỉnh Nghệ An yêu cầu Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An thực hiện chôn lấp chất thải rắn theo đúng quy trình đã được phê duyệt tại Quyết định số 4563/QĐ-UBND.CN ngày 10/10/2013 của UBND tỉnh; đảm bảo toàn bộ rác thải chôn lấp phải được lu lèn chặt, phủ lớp đất chống xâm thực theo đúng quy định trong suốt quá trình vận hành chôn lấp; tiếp tục nghiên cứu đề xuất giải pháp để hạn chế nước rỉ rác phát sinh (chia nhỏ các đợt chôn lấp để thuận lợi cho lu lèn, phủ đất chống xâm thực, bơm nước rỉ rác từ hố xử lý lên bãi chôn lấp để hạn chế nước rỉ rác phát sinh theo quy chuẩn, tiêu chuẩn quy định)…; triển khai thực hiện xử lý lượng bùn lắng trong các hồ xử lý nước rỉ rác để hạn chế tác động môi trường và tăng dung tích hồ xử lý; trồng cây sậy và các biện pháp khác để xử lý nước thải tại các hồ xử lý thoát ra ngoài môi trường; chủ động triển khai các phương án đề phòng sự cố đối với nước rỉ rác trong mùa mưa lũ.

Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên ngày càng ô nhiễm nặng
Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên ngày càng ô nhiễm nặng
 

Yêu cầu UBND TP. Vinh khẩn trương phối hợp với Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An đề xuất phương án, giải pháp xử lý nước rỉ rác tại bãi chôn lấp để đảm bảo nước rỉ rác trước khi thải ra môi trường đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 25:2009/BTNMT (cột B) theo đúng quy định hiện hành; giám sát chặt chẽ quá trình vận hành tại Khu liên hợp, yêu cầu các tổ chức vận hành, xử lý rác thải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về xử lý rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Riêng UBND huyện Nghi Lộc phải đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án Khu tái định cư các hộ dân sống gần Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, đảm bảo hoàn thành để di dời tái định cư các hộ dân trong Quý II/2019; tham mưu UBND tỉnh quản lý, giao phần diện tích đất nông nghiệp thu hồi sau đền bù để trồng rừng tạo vùng đệm môi trường cho Khu liên hợp; phối hợp, chỉ đạo UBND xã Nghi Yên tiến hành tuyên truyền, giải thích cho các hộ dân xung quanh Khu liên hợp về các vấn đề liên quan tại Khu liên hợp xử lý rác thải, nước thải. Sở TN&MT tăng cường công tác kiểm tra quy trình vận hành và xử lý chất thải tại Khu liên hợp; yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, xử lý rác thải, nước thải.

Công văn của UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo thực hiện các giải pháp đảm bảo môi trường tại Khu liên hợp xử lý rác thải rắn Nghi Yên
Công văn của UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo thực hiện các giải pháp đảm bảo môi trường tại Khu liên hợp xử lý rác thải rắn Nghi Yên
 

Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam phối hợp với UBND TP. Vinh, UBND huyện Nghi Lộc, UBND xã Nghi Yên giám sát chặt chẽ việc vận hành và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường của Công ty Cổ phần Môi trường và Công  trình đô thị Nghệ An đảm bảo theo đúng quy trình kỹ thuật đã được phê duyệt. Sở Xây dựng đôn đốc UBND các huyện có liên quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình xử lý rác thải sinh hoạt theo đúng quy hoạch để tránh tình trạng quá tải cho Khu xử lý chất thải rắn Nghi Yên.

Trước đó, ngày 13/6/2018, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã có văn bản “hỏa tốc” số 4175/UBND-CN về tập trung xử lý các vấn đề liên quan đến Khu xử lý chất thải rắn Nghi Yên. Tiếp đó, ngày 10/8/2018, UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục ra Công văn “hỏa tốc” gửi các bên liên quan cũng với nội dung tăng cường công tác đảm bảo môi trường tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên.

Được biết, trong thời gian qua Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng lớn đến hàng chục hộ dân xung quanh nhưng chưa được đi dời, tái định cư. Về vấn đề này 10/9/2018 Báo TN&MT đã có bài “Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên (Nghệ An): Hàng chục hộ dân mòn mỏi chờ di dời” phản ánh tình trạng trên.