WB và SECO đã tài trợ cho 19 Dự án phát triển năng lượng tái tạo

Tin tức - Ngày đăng : 18:15, 02/07/2018

(TN&MT) - Đó là kết quả được công bố tại Hội thảo Tổng kết Dự án phát triển năng lượng tái tạo (REDP) giai đoạn 2009 - 2018 do Ngân hàng Thế giới (WB) và Tổ chức Hợp tác kinh tế liên bang Thụy Sỹ (SECO) tài trợ do Bộ Công Thương tổ chức.

Dự án REDP có tổng kinh phí viện trợ ODA tương đương 204,272 triệu USD, trong đó nguồn vốn tài trợ không hoàn lại là 2,272 triệu USD. Mục tiêu của Dự án REDP là nhằm phát triển các nguồn năng lượng tái tạo (NLTT) cấp lên lưới điện quốc gia trên cơ sở thương mại, đảm bảo phát triển bền vững.

WB và SECO đã tài trợ cho 19 Dự án phát triển năng lượng tái tạo
Bà Madhu Raghunath, Trưởng nhóm Phát triển Bền vững Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

Dự án REDP đã hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam trong công tác đầu tư xây dụng các dự án NLTT; Hỗ trợ các Cơ quan quản lý Nhà nước hoàn thiện khung chính sách pháp lý về năng lượng tái tạo, tập trung giải quyết một số rào cản đối với huy động nguồn vốn thương mại trong phát triển NLTT; Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực các Trường Đại học chuyên ngành, cơ quan, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực phát triển NLTT. Dự án REDP đã được triển khai đúng tiến độ và hoạt động hiệu quả, mang lại các kết quả tích cực đối với việc phát triển kinh tế, môi trường và xã hội, đặc biệt đối với vùng trực tiếp hưởng lợi từ Dự án. Thông qua tiểu hợp phần tín dụng đầu tư Dự án đã tài trợ cho 19 dự án NLTT với tổng công suất lắp đặt 320,4 MW.

WB và SECO đã tài trợ cho 19 Dự án phát triển năng lượng tái tạo
Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Điện lực và năng lượng tái tạo phát biểu khai mạc hội nghị

Ông Nguyễn Văn Thành - Phó Cục trưởng Cục Điện lực và năng lượng tái tạo nhấn mạnh rằng, với quy mô kinh tế hiện nay và tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm khoảng trên dưới 7%/năm, nhu cầu năng lượng nói chung và điện nói riêng của Việt Nam trong thời gian tới là rất lớn. Để đáp ứng nhu cầu năng lượng, Việt Nam từ một nước xuất khẩu tịnh năng lượng đã trở thành một nước nhập khẩu tịnh về năng lượng và ngày càng phụ thuộc vào việc nhập khẩu các nguồn than và khí hóa lỏng từ nước ngoài.

Sau gần 9 năm triển khai thực hiện dự án phát triển năng lượng tái tạo (REDP) do Ngân hàng Thế giới (WB) và Tổ chức Hợp tác kinh tế liên bang Thụy Sỹ ( SECO) tài trợ đã phát huy hiệu quả trong việc hỗ trợ Việt Nam về chính sách phát triển năng lượng tái tạo và thu hút các nguồn lực xã hội trong hoạt động đầu tư phát triển năng lượng tái tạo đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng, giảm sự phụ thuộc vào than nhập khẩu các nguồn năng lượng sơ cấp và bảo vệ môi trường.