Gia Lai - Kon Tum: Phối hợp quản lý, bảo vệ rừng vùng giáp ranh

Tin tức - Ngày đăng : 17:40, 14/06/2018

(TN&MT) - UBND hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum vừa ký kết Văn bản số 1109/QCPH-GL-KT về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản vùng giáp ranh hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum.
phr
Gỗ lậu được phát hiện dưới lòng hồ thủy điện Sê San 3A nằm giáp ranh giữa Gia Lai và Kon Tum

Thực hiện quy chế trên, UBND 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum sẽ chủ động thông báo cho nhau về tình hình quản lý, bảo vệ rừng, các tụ điểm, điểm nóng về phá rừng, cháy rừng, lấn chiếm rừng và đất lâm nghiệp, khai thác, mua bán, cất giữ, vận chuyển lâm sản trái pháp luật…, để có kế hoạch, biện pháp phòng, chống hiệu quả.

Các hoạt động phối hợp quản lý, bảo vệ rừng, bao gồm: Chỉ đạo tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho lực lượng quản lý, bảo vệ rừng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, các hành vi bao che, tiếp tay cho các đối tượng vi phạm hoặc những biểu hiện tiêu cực khác.

Cùng với đó, UBND các huyện, xã và chủ rừng vùng giáp ranh cần chủ động có kế hoạch, phương án bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng thuộc phạm vi quản lý; quản lý chặt chẽ, kiểm tra thường xuyên, đột xuất các cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản nhất là các cơ sở gần rừng, ven rừng, không phù hợp với quy hoạc của địa phương và có hình thức xử lý nghiêm đối với các cơ sở vi phạm

Đồng thời, ngành chức năng cả 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum phải thường xuyên phối hợp tổ chức kiểm tra, truy quét nhằm phát hiện kịp thời, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng tại các khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum.

Việc ký kết quy chế phối hợp trong quản lý bảo vệ rừng vùng giáp ranh giữa 2 tỉnh giúp tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và lực lượng chức năng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng; nâng cao hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum.