Quảng Nam: Triển khai các dự án xử lý rác thải tập trung còn nhiều khó khăn

Tin tức - Ngày đăng : 18:59, 11/06/2018

(TN&MT) - Hiện nay, hầu hết các khu xử lý rác thải tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã quá tải. Trước tình hình đó, UBND tỉnh Quảng Nam đang tập trung các...
(TN&MT) - Hiện nay, hầu hết các khu xử lý rác thải tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã quá tải. Trước tình hình đó, UBND tỉnh Quảng Nam đang tập trung các giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh và xem đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.
Công suất của nhà máy xử lý rác thải tập trung Cẩm Hà không đáp ứng được yêu cầu với lượng rác thải không ngừng tăng lên hàng ngày của thành phố Hội An
Công suất của nhà máy xử lý rác thải tập trung Cẩm Hà không đáp ứng được yêu cầu với lượng rác thải không ngừng tăng lên hàng ngày của thành phố Hội An
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu vừa chủ trì cuộc họp với Sở Tài nguyên & Môi trường, các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh Quảng Nam để bàn các giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án xử lý rác thải tập trung trên địa bàn tỉnh.
 
Hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có 4 dự án về xử lý rác thải tập trung, gồm: Khu xử lý rác thải Đại Hiệp, Đại Lộc; Dự án Lò đốt rác thải sinh hoạt xã Đại Nghĩa, Đại Lộc; Dự án Lò đốt rác thải sinh hoạt xã Quế Cường, Quế Sơn; Khu xử lý rác thải Tam Xuân 2, Núi Thành, khu xử lý rác thải Cẩm Hà, Hội An.
 
Tuy nhiên, các khu xử lý rác thải của Quảng Nam hiện nay hầu hết đã quá tải. Trong đó, khu xử lý rác thải Tam Xuân 2, Núi Thành có tổng diện tích 22,35 ha với 2 hộc chôn lấp rác, tổng dung tích 2.760.000 m3, đưa vào sử dụng từ tháng 4 năm 2012, xử lý rác thải cho khu vực thành phố Tam Kỳ, Phú Ninh, Tiên Phước, Hiệp Đức, Quế Sơn, Thăng Bình với công suất xử lý khoảng 250 tấn/ngày. Riêng bãi rác Cẩm Hà, Hội An đang còn tồn dư trên 80 ngàn tấn vẫn chưa thể xử lý.
 
Khu xử lý rác thải Đại Hiệp, Đại Lộc có diện tích 11,2 ha, xử lý rác thải cho các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên và thị xã Điện Bàn, trong năm 2017 đã tiếp nhận xử lý khoảng 209 tấn rác thải/ngày. Tuy nhiên, hiện nay, khu xử lý rác thải này đang trong tình trạng quá tải phải tiến hành đóng hộc rác số 1 có diện tích 2,19 ha, hộc rác số 2 hiện đang xử lý rác và sắp đầy.
 
Trước tình hình đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã cho phép gia hạn hoạt động của khu xử lý rác này đến 31/12/2018 để thực hiện xây dựng Lò đốt rác thải Đại Nghĩa. Tuy nhiên, do vướng các thủ tục đầu tư theo hình thức PPP nên dự án này không thể hoàn thành trước thời hạn đã định.
Bãi rác Cẩm Hà, Hội An đang còn tồn dư trên 80 ngàn tấn rác thải nhiều năm nay nhưng vẫn chưa thể xử lý
Bãi rác Cẩm Hà, Hội An đang còn tồn dư trên 80 ngàn tấn rác thải nhiều năm nay nhưng vẫn chưa thể xử lý
Dự án Lò đốt rác thải sinh hoạt xã Quế Cường, Quế Sơn, theo kế hoạch được triển khai từ năm 2016 đến năm 2018. Tuy nhiên, đến nay, dự án vẫn chưa thể tổ chức thi công xây dựng do một bộ phận nhân dân chưa đồng thuận do người dân lo ngại ô nhiễm môi trường.
 
Tại cuộc họp, các đơn vị liên quan của tỉnh Quảng Nam đã tập trung thảo luận một số vấn đề về quy hoạch các khu xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh, phân vùng rác thải; lựa chọn phương thức đầu tư, thu hút doanh nghiệp tham gia; chuyển đổi công nghệ từ chôn lấp sang xử lý đốt.
 
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu đề nghị các sở, ngành liên quan, đặc biệt là Sở Tài nguyên & Môi trường tiếp tục thảo luận, nghiên cứu và tham mưu các giải pháp thúc đẩy các dự án xử lý rác thải tập trung trên địa bàn tỉnh.
 
Trong đó lưu ý một số vấn đề như: Quy hoạch khu xử lý rác thải tập trung pháp đảm bảo tính kịp thời, khả thi, có tầm nhìn; có thể tham khảo, nghiên cứu học hỏi các mô hình ở tỉnh bạn. Đồng thời, tập trung đẩy nhanh các dự án khu xử lý rác thải tại Đại Nghĩa, Quế Cường, Tam Xuân để sớm đi vào hoạt động. Song song với đó, áp dụng công nghệ xử lý rác tiên tiến, dừng công nghệ chôn lấp chuyển sang công nghệ đốt. Thu hút các doanh nghiệp tham gia đầu tư vào các dự án xử lý rác thải.
 
Ông Đinh Văn Thu cũng đã nhấn mạnh: Xử lý rác thải là vấn đề trọng tâm, cấp bách hiện nay của tỉnh Quảng Nam, ảnh hưởng trực tiếp tới môi trường, chất lượng cuộc sống của người dân trong tỉnh. Cần thiết phải có quy hoạch rác thải riêng cho từng địa phương, đảm bảo tính vĩ mô phù hợp với quy hoạch chung theo từng giai đoạn. Khi tiến hành các dự án khu xử lý rác thải tập trung cần có sự đồng thuận, thống nhất của người dân.