Quảng Nam: Thành lập Ban Chỉ đạo ứng phó sự cố hóa chất

Tin tức - Ngày đăng : 16:04, 25/04/2018

(TN&MT) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh.
(TN&MT) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh.
Hiện tượng dầu vón cục xuất hiện ở bờ biển Núi Thành, Quảng Nam vào giữa tháng 2/2017
Hiện tượng dầu vón cục xuất hiện ở bờ biển Núi Thành, Quảng Nam vào giữa tháng 2/2017
Ban Chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ liên ngành về phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Đồng thời tổ chức diễn tập theo Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh đã được phê duyệt tại Quyết định số 4461/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam; tham mưu, giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đôn đốc, chỉ đạo, điều hành công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; xây dựng và triển khai kế hoạch, phương án, bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện và tổ chức diễn tập công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất hàng năm.
 
Ban chỉ đạo quyết định theo thẩm quyền trong việc huy động nguồn lực để ứng cứu, ngăn chặn, khắc phục kịp thời các tình huống cấp bách xảy ra do sự cố hóa chất; Tổ chức thực hiện việc sơ tán dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. 
 
UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh cung cấp kịp thời các thông tin về sự cố hóa chất; tổ chức, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả; báo cáo tình hình thiệt hại và nhu cầu hỗ trợ.
 
Sở Công thương Quảng Nam là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo; xây dựng kế hoạch trình Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế làm việc.
 
Theo đó, Ban Chỉ đạo Phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất tỉnh Quảng Nam sẽ có 13 thành viên, ông Huỳnh Khánh Toàn- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng ban; Ông Nguyễn Thanh Quang - Phó Giám đốc Sở Công thương làm Phó Trưởng ban Thường trực; Ông Trương Quang Vinh - Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Phó Trưởng ban.
 
Thành viên Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng ban ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ đối với các thành viên. Trưởng ban, các Phó Trưởng ban được sử dụng con dấu nơi cơ quan công tác để điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo.