Hải Dương: Công khai thông tin 18 doanh nghiệp vi phạm đất đai

Tin tức - Ngày đăng : 18:03, 30/03/2018

(TN&MT) - 18 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương sử dụng đất không đúng với nội dung dự án được chấp thuận, chậm tiến độ đầu tư ... đã bị thông tin công khai, yêu cầu sớm khắc phục.
VGHAU
Công ty VGHAU, huyện Thanh Hà chậm triển khai dự án.


Qua kiểm tra, rà soát theo yêu cầu của UBND tỉnh Hải Dương, Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương vừa công bố công khai thông tin vi phạm về đất đai của 18 doanh nghiệp. Trong đó điển hình là Công ty TNHH Vận tải Trường An, chậm tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy đóng tàu và bến bãi tại xã Kim Lương (Kim Thành), chưa đưa vào sử dụng 104.402 m2 đất trong đê. 9 doanh nghiệp bị đề nghị tiếp tục công khai thông tin vi phạm theo kết quả kiểm tra việc khắc phục năm 2017, gồm: Chi nhánh Công ty CP Sành sứ, thủy tinh Việt Nam (Chí Linh), Công ty CP Tùng Lộc (Nam Sách), Công ty CP Vụ Hát Tường (Kim Thành), Chi nhánh Công ty CP Lương thực Đông Bắc (Ninh Giang), Công ty CP Nhựa VGHAU (Thanh Hà), Doanh nghiệp tư nhân Tân Việt Anh (TP Hải Dương), Công ty CP Đầu tư XNK Bông Sen Vàng (Cẩm Giàng), Công ty TNHH Hanh Thúy (Nam Sách) và Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Trường Độ (Nam Sách). 

1 doanh nghiệp đề nghị tiếp tục công khai thông tin vi phạm theo kết quả thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2017 là Công ty TNHH Cao Cường và 7 doanh nghiệp bị đề nghị tiếp tục công khai thông tin vi phạm theo nội dung vi phạm đã đề nghị công khai năm 2016. 

Những doanh nghiệp này sử dụng đất không đúng với nội dung dự án được chấp thuận, chậm tiến độ đầu tư, không sử dụng đất được giao trong thời gian dài, chưa kê khai nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hoặc nợ tiền thuê đất kéo dài.