Phú Yên: Tăng cường bảo vệ môi trường vùng biển ven bờ

Tin tức - Ngày đăng : 12:59, 06/02/2018

(TN&MT) - UBND tỉnh Phú Yên có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng biển ven bờ trên địa bàn tỉnh.
Đối với các đầm, vịnh tỉnh Phú Yên chỉ đạo phối hợp với các sở, ngành để xây dựng các kế hoạch, giải pháp lâu dài, hiệu quả
Đối với các đầm, vịnh tỉnh Phú Yên chỉ đạo phối hợp với các sở, ngành để xây dựng các kế hoạch, giải pháp lâu dài, hiệu quả

Theo đó, các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn và UBND các xã, phường, thị trấn trong công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; tiến hành khảo sát, điều tra và có kế hoạch xử lý dứt điểm các bãi biển và các khu tập kết rác ven các đầm, vịnh bị ô nhiễm; tuyên truyền người dân không xả thải, đổ thải trực tiếp ra môi trường đầm, vịnh. Riêng các đầm, vịnh cần phối hợp với các sở, ngành để xây dựng các kế hoạch, giải pháp lâu dài, hiệu quả.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan xây dựng Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ theo quy định của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015, làm cơ sở cho công tác hoạch định, quản lý vùng bờ tỉnh Phú Yên. Đồng thời, tiếp tục tham mưu UBND tỉnh làm việc với tổ chức JICA để xúc tiến chương trình hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi trường tỉnh Phú Yên.

Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh lập quy hoạch chi tiết vùng nuôi và triển khai có hiệu quả Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản tỉnh Phú Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.