Hưng Yên: Công ty TNHH Dây và cáp điện Ngọc Khánh xả nước thải vượt chuẩn nhiều lần ra môi trường

Tin tức - Ngày đăng : 10:40, 01/02/2018

(TN&MT)- Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên, UBND tỉnh vừa ra quyết định xử phạt hành chính 126 triệu đồng với Công ty TNHH Dây và cáp điện Ngọc Khánh, ở xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đã có hành vi xả nước thải không đạt quy chuẩn ra môi trường.
ngockhanh
Dây chuyền sản xuất Dây và cáp điện Ngọc Khánh.

Theo đó, công ty đã xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải 10 lần trở lên (thực tế thông số tổng Coliforms vượt 80 lần), trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 5 m3/ngày (24 giờ) (thực tế 4 m3/ngày). Nước thải của công ty còn 3 chỉ tiêu vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải là: Tổng chất rắn hoà tan vượt 1,36 lần; BOD5 vượt 21,5 lần; tổng chất rắn lơ lửng vượt 13,28 lần. Theo quy định của Chính phủ thì tổng số tiền xử phạt 126 triệu đồng.

UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu trong 90 ngày, kể từ ngày 21-1-2018, Công ty TNHH Dây và cáp điện Ngọc Khánh phải xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật trước khi thải vào môi trường.