Quảng Ngãi: Gia hạn cho Nhà máy xử lý rác thải rắn tại xã Nghĩa Kỳ

Tin tức - Ngày đăng : 16:28, 05/01/2018

(TN&MT) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 02/UBND-NNTN giao Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi tiếp tục thực hiện việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi và các vùng phụ cận về tại Bãi rác Nghĩa Kỳ đến hết ngày 31/01/2018.
Khẩn trương tập trung hoàn thành việc xây dựng hố lưu giữ rác tạm thời tại Nhà máy xử lý rác thải rắn tại xã Nghĩa Kỳ
Khẩn trương tập trung hoàn thành việc xây dựng hố lưu giữ rác tạm thời tại Nhà máy xử lý rác thải rắn tại xã Nghĩa Kỳ

​Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Tư Nghĩa, UBND ​xã Nghĩa Kỳ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng để xử lý các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nếu có; khẩn trương tập trung hoàn thành việc xây dựng hố lưu giữ rác tạm thời theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 8024/UBND-NNTN ngày 28/12/2017, đảm bảo việc tiếp nhận rác do Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi thu gom, vận chuyển về Nhà máy xử lý rác thải rắn tại xã Nghĩa Kỳ kể từ ngày 01/02/2018.

Trước đó, tại Công văn số 8024/UBND-NNTN ngày 28/12/2017, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc khẩn trương tập trung hoàn thành việc xây dựng hố lưu giữ rác tạm thời theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành để đảm bảo nhận rác bắt đầu từ ngày 01/01/2018 trong thời gian chờ xây dựng hoàn thành Nhà máy xử lý rác thải; Trường hợp có vướng mắc, phải chủ động phối hợp với các Sở, ngành chức năng của tỉnh để giải quyết kịp thời.