Cty nguyên liệu giấy Tân Mai để mất rừng, lấn chiếm đất rừng

Tài nguyên - Ngày đăng : 00:00, 22/10/2016

  Theo báo cáo của UBND xã Lộc Ngãi (huyện Bảo Lâm), hiện trên địa bàn đang có 12 tổ chức, cá nhân được cấp phép các dự án giao khoán quản lý, bảo vệ rừng...

 

Theo báo cáo của UBND xã Lộc Ngãi (huyện Bảo Lâm), hiện trên địa bàn đang có 12 tổ chức, cá nhân được cấp phép các dự án giao khoán quản lý, bảo vệ rừng kết hợp trồng rừng. Tuy nhiên, do buông lỏng công tác quản lý, hiện đang có 7 dự án tại các tiểu khu 444, 445, 460 và 614 đang để xảy ra tình trạng mất rừng và lấn chiếm đất rừng trái phép.

Theo đó, các công ty để xảy ra tình trạng mất rừng, lấn chiếm đất rừng gồm: Công ty cổ phần Hà Phong, Công ty nguyên liệu giấy Tân Mai, Công ty TNHH An Nguyễn, Công ty TNHH Nhựa Khang Thịnh, Công ty TNHH Minh Tú, Công ty TNHH Vĩnh Lộc và Công ty TNHH Vĩnh Tiến. Theo kết quả kiểm tra của UBND xã Lộc Ngãi thì những công ty này đều không cung cấp được các phương án trồng rừng, quản lý, bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng và các phương án thực hiện dự án mà UBND tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt trước đó.  

Một vụ ken gốc thông đổ hóa chất lấn chiếm đất rừng xảy ra tại Tiểu khu 614 do Công ty cổ phần Hà Phong quản lý
Một vụ ken gốc thông đổ hóa chất lấn chiếm đất rừng xảy ra tại Tiểu khu 614 do Công ty cổ phần Hà Phong quản lý

Cùng với đó, tình trạng người dân ken gốc, khoan thân thông đổ hóa chất để cây chết rồi lấn chiếm đất rừng đã và đang xảy ra ở nhiều dự án mà các công ty này đang quản lý, bảo vệ. Điều đáng nói, tại Công ty TNHH An Nguyễn thì phần lớn diện tích rừng và đất rừng đã bị người dân lấn chiếm trồng cà phê. Nghiêm trọng hơn, toàn bộ diện tích đất rừng tại Công ty TNHH Vĩnh Lộc và Công ty TNHH Vĩnh Tiến đang bị 2 công ty này đào xới trồng cà phê.

Cũng theo UBND xã Lộc Ngãi, trong tháng 9/2016, Ban Lâm nghiệp xã đã mời một số chủ dự án được giao rừng, đất rừng để làm rõ tình trạng khai thác rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép nhưng không có công ty nào hợp tác tham gia. 

Theo Lâm Đồng Online